Direktori Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) 2019

Direktori ini mengandungi senarai fasiliti farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyediakan perkhidmatan Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) di Malaysia, mengikut negeri/fasiliti. Tarikh pengemaskinian senarai ini adalah pada 7 Oktober 2019.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: