Dilution Guideline for Injectable Drugs (Part 1 - Antimicrobial)

Dilution Guideline for Injectable Drugs merupakan panduan umum kepada profesional kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang menerangkan cara penyediaan dan pemberian ubat suntikan. Maklumat yang terkandung dalam garis panduan ini diperoleh daripada sisip bungkusan produk berpandukan jenama produk yang spesifik pada masa terbitan. Justeru, anggota kesihatan juga dinasihati untuk merujuk kepada arahan pada sisip bungkusan produk bergantung kepada jenama yang digunakan di fasiliti masing-masing agar maklumat yang digunakan adalah tepat dan terkini.  

Ubat-ubatan yang terdapat dalam garis panduan ini dipilih daripada senarai Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Kesihatan (FUKKM).

Pengguna garis panduan ini harus mempunyai pengetahuan dan kompetensi untuk mentafsir dan memahami maklumat yang diberikan. Dalam apa jua keadaan, Program Perkhidmatan Farmasi tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kejadian secara langsung, secara tidak langsung, tidak sengaja atau keadaan lain yang spesifik akibat daripada penggunaan garis panduan ini.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: