Cuti Belajar

Urusan Cuti Belajar bagi Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia

 

 

1.

Cuti Belajar (dalam Perintah Am Bab C 1974) disebut sebagai Cuti Berkursus bermakna cuti yang diluluskan oleh Kerajaan kepada seseorang pegawai bagi mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara sepenuh masa, sama ada dengan biasiswa, tanpa biasiswa atau dengan tajaan persendirian. Dalam tempoh tersebut, pegawai dibenarkan meninggalkan tugas untuk berkursus dan tidak dikira putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti ini diberikan kepada pegawai untuk mengikuti kursus bagi pembangunan kompetensi dan bukan untuk kemajuan kerjaya di mana kelayakan yang diperolehi tidak melayakkan pegawai dilantik ke kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi.

 

2.

Kategori cuti belajar yang diluluskan bagi Pegawai Kategori Pengurusan dan Profesional (P&P) bagi skim perkhidmatan Pegawai Farmasi adalah seperti berikut:

 

  1. Cuti belajar Bergaji Penuh (CBBP) Dengan / Tanpa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP)
  2. Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG)

 

3.

Pegawai yang ingin memohon CBBP Tanpa HLP Dengan Tajaan Luar disyaratkan untuk memohon melalui Tawaran Iklan Cuti Belajar oleh Bahagian Pengurusan Latihan, KKM dan pegawai perlu lulus saringan temu duga oleh Program Perkhidmatan Farmasi.

 

4.

Syarat-syarat tambahan Program Farmasi adalah terpakai untuk semua jenis permohonan Cuti Belajar (CBBP Dengan HLP, CBBP Tanpa HLP, CBBP Tanpa HLP Dengan Tajaan Luar dan CBTG).

 

5.

Tajaan luar yang diterima oleh pegawai perlu menampung keperluan sepanjang pengajian dan bukan hanya satu (1) semester sahaja. Pegawai hendaklah mengemukakan dokumen yang lengkap beserta surat tawaran biasiswa daripada pihak penaja semasa membuat permohonan.

 

6.

Tajaan luar yang diterima adalah dalam bentuk biasiswa dan bukan pinjaman pelajaran (i.e MARA).

 

7.

Permohonan naik taraf daripada Sarjana kepada Ph.D adalah tidak dibenarkan bagi pegawai yang sedang dalam pengajian.

 

8.

Pegawai hanya boleh memohon kursus yang telah tersenarai sahaja untuk pertimbangan Program Farmasi.

 

9.

Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan pegawai di Seksyen Pembangunan Profesion Berterusan, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi seperti berikut:

 

a) Puan Masliana binti Awang 

:

03 - 7841 3325

 

 

(maslianaa@moh.gov.my)

 

 

 

b) Cik Nur Ain binti A Rashid

:

03 - 7841 3678

 

 

(nurain.arashid@moh.gov.my)

  

Kategori dokumen: 
Borang-borang