Critical Care Pharmacy Handbook 2nd Edition

Buku edisi ke-2 ini mengandungi topik-topik yang telah disemak semula bagi memastikan ianya mudah untuk difahami dan dirujuk oleh pegawai farmasi di dalam penjagaan dan rawatan pesakit kritikal. Di samping itu, buku edisi ini menyediakan informasi serta dapat mencetuskan usaha untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan terkini di dalam penjagaan pesakit kritikal.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: