COVID-19 Pandemic in Malaysia: The Journey

COVID-19 Pandemic in Malaysia The Journey

Pada tahun 2020, kehidupan seharian kita mengalami perubahan yang ketara berikutan pandemik COVID-19 dan banyak aspek di dalam perkhidmatan farmasi terpaksa diselaraskan semula untuk mematuhi norma-norma baru. Program Perkhidmatan Farmasi (PPF) sebagai salah satu program di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), di samping membantu penyekatan penularan jangkitan coronavirus, telah bekerja keras untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan farmasi di KKM. Laporan ini mendokumentasikan detik-detik usaha kami semasa pertarungan terhadap COVID-19. Diharapkan laporan ini dapat mengingatkan warga PPF berkenaan pencapaian kami setakat ini supaya semua akan terus berusaha untuk menghadapi cabaran yang akan datang.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: