Code of Ethics For Pharmacists 2018

Code of Ethics for Pharmacists 2018 menyenaraikan standard minimum bagi tingkah laku yang baik dan profesionalisme oleh seseorang ahli farmasi berdaftar di Malaysia. Selain itu, kod ini juga menjadi rujukan oleh LFM dalam menangani kes-kes salah laku profesional ahli farmasi berdaftar.

 

Tarikh berkuatkuasa Code of Ethics For Pharmacists 2018 bagi penggunaannya dalam Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi serta penyiasatan kes salah laku profesional ahli farmasi oleh Lembaga Farmasi Malaysia adalah 1 Januari 2020.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: