Clinical Pharmacokinetics Pharmacy Handbook

Dokumen ini disediakan sebagai panduan kepada pegawai farmasi yang terlibat dengan perkhidmatan Farmasi Farmakokinetik Klinikal bagi memastikan keseragaman kepada perkhidmatan yang disediakan di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Buku  ini mengandungi panduan dan rujukan standard bagi kegunaan pegawai terlibat dalam pengurusan perkhidmatan farmakokinetik klinikal ini bagi memastikan pesakit menerima rawatan yang optimum dan selamat.


 

 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: