Clinical Pharmacokinetics Pharmacy Handbook, Edisi Kedua

Clinical Pharmacokinetics Pharmacy Handbook Edisi ke-2 ini telah disediakan sebagai panduan kepada Pegawai Farmasi dalam memastikan keseragaman dalam memberikan perkhidmatan farmakokinetik klinikal di semua fasilti Kementerian Kesihatan Malaysia. Edisi terbaru ini telah dikemaskini dengan maklumat yang terkini. Selain itu, konsep pengiraan dan aplikasi turut diterjemahkan ke dalam bentuk kes senario sebenar untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas pada setiap tajuk. 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: