Buku Log Latihan Ahli Farmasi Provisional (PRP) di Klinik Kesihatan

  • Untuk kegunaan Ahli Farmasi Provisional (PRP) yang menjalani latihan provisional di Klinik Kesihatan yang tersenarai dalam Jadual  Kedua Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 (ambilan 1 Ogos 2017 dan ke atas)
  • Mengandungi tujuh (7) modul latihan wajib iaitu:

                                        1.      Out-Patient Pharmacy Service
                                                  1A.       Counter Service
                                                  1B.       Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC)
                                                  1C.       Methadone Replacement Therapy Clinic (MRT)
                                                  1D.       Smoking Cessation Clinic

                                       2.      Inventory & Store
                                       3.      Drug Information Services
                                       4.      Galenical Repacking and Extemporaneous
                                       5.      Community Services
                                       6.      In-Patients Pharmacy Services
                                       7.      Ward Pharmacy

  • PRP perlu mencapai markah minimum 60% bagi setiap modul latihan dan juga markah purata keseluruhan minimum 60%.

 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: