Borang Permohonan 'Pre-submission Meeting' Formulari Ubat KKM (FUKKM)

PERMOHONAN 'PRE-SUBMISSION MEETING' FORMULARI UBAT KKM (FUKKM)

Sekretariat Panel Kaji Semula Senarai Ubat KKM telah mewujudkan proses kerja bagi permohonan Pre-submission Meeting oleh syarikat farmaseutikal selaras dengan penggunaan garis panduan ‘Guidelines for Submission of Dossier for Listing into the MOHMF’ yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM. Ia diwujudkan bagi memastikan perjumpaan dengan syarikat farmaseutikal bagi proses penyediaan dossier dijalankan secara telus dan sistematik serta konsisten dengan keperluan Good Governance of Medicine.

Berdasarkan proses kerja ini, pihak syarikat perlu memohon untuk mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh perjumpaan yang dicadangkan, dengan melengkapkan Borang Permohonan Pre-submission Meeting yang disediakan sebelum dihantar kepada Sekretariat FUKKM (sekretariatfukkm@moh.gov.my). Pihak sekretariat berhak untuk menerima atau menolak permohonan tersebut setelah melihat kepada keperluan perjumpaan. Komunikasi dengan pihak syarikat akan dilakukan melalui emel bagi pengesahan tarikh, masa dan tempat untuk perjumpaan.

Kategori dokumen: 
Borang-borang