Borang Permohonan Peperiksaan Kelayakan untuk Mengamal Farmasi

Borang permohonan untuk menduduki Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi boleh dimuat turun di bahagian lampiran di bawah. Sila hantarkan borang yang lengkap diisi kepada:

Setiausaha
Lembaga Farmasi Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti
46350 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

ataupun ke alamat yang berikut:

Setiausaha
Lembaga Farmasi Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia
Beg Berkunci, No.924
Pejabat Pos Jalan Sultan
46790 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia.

Kategori dokumen: 
Borang-borang