Borang Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun

 

Borang permohonan untuk mengkelaskan bahan kimia baru sebagai racun yang digunakan sebagai bahan aktif dalam penghasilan ubat-ubatan.

(Sila rujuk tatacara Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun Di Bawah Akta Racun 1952)

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: