BORANG PERMOHONAN LESEN RACUN JENIS A (TAMBAHAN)

Borang ini adalah untuk ahli farmasi berdaftar yang ingin memperolehi Lesen Racun Jenis A lebih daripada satu setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan seperti di dalam Panduan Umum Permohonan Lesen Racun Jenis A Tambahan melalui pautan www.pharmacy.gov.my > Dokumen & Media > Garis Panduan.

Permohonan perlu dibuat secara manual (di luar talian) dan permohonan yang lengkap perlu dihantar ke Cawangan Penguatkuasa Farmasi di negeri dimana lesen dimohon.

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: