Borang Permohonan Untuk Lesen Borong/ Membaharui Lesen Borong Dadah Berbahaya

Lesen ini dikeluarkan kepada pemegang Lesen A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak untuk menjalankan transaksi jualan dadah berbahaya secara borong. Permohonan perlu dibuat secara atas talian di sini.

Permohonan secara manual menggunakan borang ini hanya terpakai apabila Sistem Pengurusan Intergrasi Kawalan Efektif Substan (SPIKES) mengalami gangguan melebihi 48 jam.

Kategori dokumen: 
Borang-borang