Borang Permohonan Kebenaran untuk Mengimport Keluaran Tidak Berdaftar bagi Tujuan Transit di Malaysia

Borang permohonan untuk membolehkan pemohon membawa masuk keluaran tidak berdaftar untuk tujuan transit, di mana produk tersebut bukan untuk pasaran tempatan.

Permohonan lengkap hendaklah dihantar kepada Bahagian Penguatkuasa Farmasi,KKM.

Kategori dokumen: 
Borang-borang