Borang Penilaian PRP oleh Principal dan Master Preceptor

Bagi tujuan pendaftaran Penuh, PRP perlu  memperolehi markah sekurang-kurangnya 60% untuk semua seksyen DAN purata markah keseluruhan sekurang-kurangnya 60%.

Ketua Penilai (Principal Preceptor ) perlu mengisi borang-borang yang berikut:

  1. Appraisal by Principal Preceptor
  2. PRP Personal Assessment by Consensus of Principal Preceptors
  3. Markah Bagi Setiap Buku Log Mengikut Seksyen Klinikal (Lampiran A)
  4. Markah Bagi PRP Yang Dilanjutkan Latihan Oleh Lembaga Farmasi Malaysia (sekiranya berkaitan)-Lampiran A1

Master Preceptor perlu mengisi borang yang berikut:

  1. Appraisal by Master Preceptor

 


Bagi borang Appraisal by Provisionally Registered Pharmacist [PRP] to Preceptor , ianya boleh diisi oleh PRP, namun bukan merupakan satu keperluan untuk tujuan pendaftaran penuh.

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: