Borang Penilaian Ahli Farmasi Provisional

Bagi tujuan mendaftar sebagai Ahli Farmasi Berpendaftaran Penuh (FRP), PRP perlu  memperolehi markah sekurang-kurangnya 60% untuk semua modul latihan buku log DAN purata markah keseluruhan sekurang-kurangnya 60%.

Principal Preceptor perlu mengisi borang-borang yang berikut:

  1. PRP Personal Assessment
  2. Summary of Performance for each Clinical Section and Personal Assessment
  3. Appraisal (by Principal Preceptor)

 

Master Preceptor perlu mengisi borang yang berikut:

  1. Appraisal (by Master Preceptor)

 

Borang Appraisal by Provisionally Registered Pharmacist [PRP] to Preceptor , ianya boleh diisi oleh PRP, namun bukan merupakan satu keperluan untuk tujuan pendaftaran penuh.

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: