Borang Pemantauan Sesi "Echo Training"

Semua pegawai yang telah menjalani Latihan Jangka Pendek Luar Negara atau menamatkan pengajian di peringkat Sarjana/PhD diminta melaporkan sesi echo training yang dijalankan menggunakan borang ini.

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: