Borang Pemakluman Pembangunan ICT

Pembentukan Jawatankuasa Teknikal ICT dan Jawatankuasa Induk ICT BPF pada tahun 2011 bertujuan untuk menetap dan menyelaras hala tuju serta strategi pelaksanaan program/projek ICT di bawah Program Farmasi. Ini adalah bertujuan untuk memastikan keseragaman, kecekapan dan keberkesanan serta mengelakkan persamaan fungsi bagi setiap pembangunan projek ICT yang digunakan dalam aktiviti Farmasi.

Sehubungan itu, sebarang pembangunan baru, peluasan dan naik taraf sebarang projek ICT melibatkan sistem, portal, aplikasi telefon pintar dan media sosial PERLU mendapatkan kelulusan daripada kedua-dua jawatankuasa ini terlebih dahulu.

Sebarang pembangunan baru/peluasan/naik taraf projek ICT hendaklah dimaklumkan kepada Bahagian ini menerusi Borang Pemakluman Pembangun ICT yang boleh dimuat turun.

Sila hantar borang tersebut kepada:

Seksyen Pengurusan Maklumat
Bahagian Dasar dan Pengurusan Farmasi
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
Kementerian Kesihatan Malaysia
Lot 36, Jalan Universiti
46350, Petaling Jaya, Selangor

Kategori dokumen: 
Borang-borang