Borang Keizinan Untuk Menjalani Rawatan Dengan Ubat/Indikasi Tidak Berdaftar (Off-Label)

Borang ini perlu diisi oleh pegawai perubatan di fasiliti kesihatan yang ingin menggunakan ubat/indikasi yang tidak berdaftar dengan mana-mana badan regulatori di seluruh dunia dalam rawatan pesakit. Pesakit perlu diberikan penerangan sepenuhnya mengenai rawatan dengan ubat tersebut sebelum keizinan pesakit diperolehi dengan menandatangani borang yang dilampirkan. Borang yang telah diisi hendaklah disimpan di dalam rekod pesakit.

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: