Borang-borang Permohonan Berkaitan Penyelidikan

Pelaksanaan Penyelidikan oleh Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Pegawai Farmasi dan anggota di bawah Program Perhidmatan Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah digalakkan untuk menjalankan penyelidikan. Semua penyelidikan yang dijalankan hendaklah mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan. Sebagai rujukan, Garis Panduan Menjalankan Penyelidikan di bawah Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah disediakan untuk memberi panduan kepada Pegawai Farmasi dan anggota lain di bawah Program ini.

 

(i)      Permohonan Data-data daripada Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian
           Kesihatan Malaysia untuk Tujuan Penyelidikan

 

KKM menitikberatkan isu keselamatan dan kerahsiaan maklumat kerajaan. Satu prosedur standard telah diwujudkan bagi memastikan data-data yang dikongsi dengan pihak luar telah disaring dan adalah untuk tujuan penyelidikan sahaja.

 

(ii)    Permohonan Melaksanakan Penyelidikan secara Kolaborasi dengan Program
          Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Program Perkhidmatan Farmasi KKM mengalu-alukan penyelidik dari kementerian/institusi/organisasi lain untuk menjalankan penyelidikan secara kolaborasi dengan Program ini.

 

(iii)  Permohonan Peruntukan bagi Membiayai Kos Penerbitan Artikel Penyelidikan 
          Farmasi dan Pembentangan Hasil Penyelidikan Farmasi oleh Penyelidik di bawah 
          Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Program Perkhidmatan Farmasi KKM menggalakkan perluasan sebaran hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Pegawai Farmasi di bawah Program ini. Sebaran yang dimaksudkan ialah sama ada melalui penerbitan artikel penyelidikan di dalam jurnal, atau pembentangan hasil penyelidikan, terutamanya di peringkat antarabangsa. Untuk tujuan ini, insentif tertentu disediakan oleh Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi, KKM. Ini termasuk pembiayaan kos penerbitan artikel penyelidikan oleh Pegawai Farmasi di dalam jurnal yang bersesuaian dan yuran pendaftaran di persidangan yang bertaraf antarabangsa untuk membentangkan hasil penyelidikan secara lisan.

 

Semua permohonan untuk tujuan di atas boleh dibuat oleh penyelidik yang berminat dengan menggunakan borang-borang di bawah bersama dokumen-dokumen yang diperlukan.

 

Kategori dokumen: 
Borang-borang