Anticoagulation MTAC (AC-MTAC) Protocol 2nd Edition

Anticoagulation, MTAC

Protokol Anticoagulation MTAC merupakan salah satu usaha re-branding bagi Warfarin MTAC berkaitan dengan penggunaan ubat direct oral anticoagulants (DOACs) seperti Dabigatran, Rivaroxaban dan Apixaban di fasiliti-fasiliti KKM. Pegawai Farmasi memainkan peranan yang penting untuk memastikan penggunaan ubat DOACs adalah selamat dan kos-efektif. Protokol ini menggariskan prosedur dan dokumen-dokumen yang digunakan semasa sesi AC-MTAC.  Ia akan dijadikan sebagai rujukan utama Pegawai Farmasi semasa penjagaan pesakit yang menggunakan ubat anti-koagulasi untuk memastikan jaminan kualiti perkhidmatan AC-MTAC di semua fasiliti KKM.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: