Aktiviti Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi

Credentialing merupakan satu aktiviti yang diwujudkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi untuk mengiktiraf dan mengenal pasti Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang farmasi.  Bidang kemahiran yang dimaksudkan meliputi bidang daripada Amalan Farmasi, Penguatkuasaan Farmasi dan Farmasi Regulatori.

Berkuatkuasa pada 1 Januari 2019, Jawatankuasa Credentialing Amalan Farmasi telah bersetuju untuk permohonan baharu dan pengekalan credentialing dibuka 2 kali setahun iaitu pada:

i) 1 Mac hingga 31 Mac
ii) 1 September hingga 30 September

 

Iklan bagi permohonan credentialing akan dibuka selama satu bulan di laman sesawang Program Perkhidmatan Farmasi (www.pharmacy.gov.my).

Modul Farmasi Klinikal yang Diiktiraf Untuk Credentialing

Pegawai Farmasi

1. Perkhidmatan Farmasi Wad

 1. Penjagaan Rapi (ICU)
 2. Pediatrik (Wad)
 3. Perubatan

2. Farmasi Nefrologi

3. MTAC Diabetes

4. Farmasi Respiratori

5. MTAC Warfarin

6. Farmasi RVD

7. MTAC Hemofilia

8. Farmasi Nuklear

9. Farmakokinetik Klinikal

10. Farmasi Onkologi

11. Farmasi Kardiologi

12. Farmasi Geriatrik 

13. Farmasi Psikiatrik 

14. Farmasi Nutrisi Parenteral

Penolong Pegawai Farmasi

(sedang dalam proses pembangunan modul)

Syarat-syarat Permohonan Baharu & Pengekalan Pengiktirafan Credentialing bagi Pegawai Farmasi

Syarat-syarat permohonan baharu credentialing bagi Pegawai Farmasi

 1. Pegawai lantikan tetap Kementerian Kesihatan Malaysia.
 2. Berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia.
 3. Mempunyai sijil pengekalan tahunan terkini.
 4. Telah menjalani latihan sangkutan di fasiliti yang telah dilantik oleh Program Perkhidmatan Farmasi, KKM dan lulus dengan jayanya ATAU telah dilantik sebagai preseptor oleh Program Farmasi, KKM.
 5. Telah memulakan/ menjalankan perkhidmatan dalam bidang yang dipohon selama sekurang-kurangnya satu (1) tahun dari tarikh tamat latihan sangkutan.
 6. Menyampaikan sekurang-kurangnya satu (1) ceramah/pembentangan/ penerbitan berkaitan bidang yang dipohon sekurang-kurangnya di peringkat fasiliti dalam tempoh satu (1) tahun selepas tamat Latihan Sangkutan.
 7.  Kelayakan pegawai diperakui oleh Ketua Jabatan Farmasi.
 8. Seorang pegawai hanya boleh memohon untuk maksimum dua (2) bidang pengiktirafan pada satu-satu masa.

 

Syarat-syarat pengekalan credentialing bagi Pegawai Farmasi

 1. Mempunyai sijil pengekalan tahunan terkini.
 2. Masih menjalankan perkhidmatan dalam bidang yang dipohon.
 3. Menyampaikan sekurang-kurangnya satu (1) ceramah/pembentangan/penerbitan dalam tempoh tiga (3) tahun credentialing di mana-mana persidangan atau seminar sekurang-kurangnya di peringkat negeri.
 4. Mengemukakan dokumen sokongan tiga (3) tahun terkini bagi setiap aktiviti berkaitan bidang yang dipohon.
 5. Menghantar permohonan dalam jangkamasa 6 bulan sebelum tamat tempoh pengiktirafan.
 6. Kelayakan pegawai diperakui oleh Ketua Jabatan Farmasi

 

Nota:

 1. Pegawai farmasi yang sedang atau akan bercuti belajar pada tahun semasa,  diminta untuk memohon pengiktirafan credentialing setelah tamat cuti belajar memandangkan terdapat kemungkinan pegawai tidak lagi ditempatkan bertugas di dalam bidang yang dipohon.
 2. Semua aktiviti ceramah/pembentangan/ penerbitan perlu mengemukakan sijil sebagai bukti.

   

Prosedur Permohonan

Permohonan baharu hendaklah dibuat dengan mengemukakan dokumen engkap seperti berikut:

 1. Satu (1) salinan Borang Permohonan Credentialing 
 2. Satu (1) salinan Sijil Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi
 3. Satu (1) salinan Sijil Latihan Sangkutan atau Surat Lantikan Preseptor
 4. Satu (1) salinan Laporan Kemajuan Selepas Latihan Sangkutan
 5. Satu (1) salinan sijil aktiviti ceramah/pembentangan/penerbitan 

Permohonan pengekalan hendaklah dibuat dengan mengemukakan dokumen-dokumen lengkap berikut:

 1. Satu (1) salinan Borang Pengekalan Credentialing 
 2. Satu (1) salinan Sijil Pengekalan Tahunun Credentialing
 3. Satu (1) salinan sijil setiap aktiviti ceramah/pembentangan/penerbitan 

Nota

Bagi pegawai yang telah mendapat pengiktirafan credentialing dan bertukar ke fasiliti lain dan masih menjalankan perkhidmatan dalam bidang yang dipohon, pegawai hendaklah memaklumkan kepada pihak sekretariat melalui surat atau e-mail berkaitan dengan pertukaran penempatan tersebut

 

Semua dokumen permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar melalui Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) kepada:

Sekretariat Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi KKM                                                                                      d/a: Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi                                                                                                                Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi                                                                                                              Lot 36, Jalan Universiti,                                                                                                                                                                46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan                                                                                                                            (u.p.: Seksyen Pembangunan Profesion Berterusan)                                                                                                         Tel.      : 03 – 78413200                                                                                                                                                          Faks     : 03 – 79682222

Kategori dokumen: 
Garis Panduan