Aktiviti Credentialing Program Farmasi

Credentialing merupakan satu aktiviti yang diwujudkan oleh Program Farmasi untuk mengiktiraf dan mengenal pasti Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang farmasi.  Bidang kemahiran yang dimaksudkan meliputi bidang daripada Amalan Farmasi, Penguatkuasaan Farmasi dan Farmasi Regulatori.

Berkuatkuasa pada 1 Januari 2019, Jawatankuasa Credentialing Amalan Farmasi telah bersetuju untuk permohonan baru dan pembaharuan credentialing dibuka 2 kali setahun seperti jadual di bawah. Iklan bagi permohonan credentialing akan dibuka selama satu bulan di laman sesawang Program Perkhidmatan Farmasi (www.pharmacy.gov.my).

 

Tempoh untuk mengemukakan permohonan

Permohonan baru Pengiktirafan Credentialing

 • 1hb Mac hingga 31hb Mac
 • 1hb Ogos hingga 31hb Ogos

Pembaharuan Pengiktirafan Credentialing

 • 1hb April hingga 30hb April
 • 1hb September hingga 30hb September

 

Modul Farmasi Klinikal yang diiktiraf untuk credentialing:

Pegawai Farmasi

Penolong Pegawai Farmasi

 1. Perkhidmatan Farmasi Wad
  1. Penjagaan Rapi (ICU)
  2. Pediatrik (Wad)
  3. Perubatan
 2. MTAC Nefrologi
  1. Umum
  2. Umum & transplant
 3. MTAC Diabetes
 4. MTAC Respiratori
 5. MTAC Warfarin
 6. MTAC RVD
 7. MTAC Hemofilia
 8. Farmasi Nuklear
 9. Farmakokinetik Klinikal
 10. Farmasi Onkologi
 11. Farmasi Kardialogi
 12. Farmasi Geriatrik (Wad & MTAC)
 13. Farmasi Psikiatrik (Wad & MTAC)
 1. Pendispensan Methadone

 

Semua dokumen permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar melalui Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) kepada:

Sekretariat Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi KKM                                                                                      d/a: Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi                                                                                                      Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi                                                                                                                  Lot 36, Jalan Universiti,                                                                                                                                                          46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

(u.p.: Seksyen Pembangunan Profesion Berterusan)                                                                                                              Tel.      : 03 – 78413200                                                                                                                                                          Faks     : 03 – 79682222

Kategori dokumen: 
Garis Panduan