Aktiviti Credentialing Program Farmasi

Credentialing merupakan satu aktiviti yang diwujudkan oleh Program Farmasi untuk mengiktiraf dan mengenal pasti Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang farmasi.  Bidang kemahiran yang dimaksudkan meliputi bidang daripada Amalan Farmasi, Penguatkuasaan Farmasi dan Farmasi Regulatori.

Kategori dokumen: 
Borang-borang