Penerbitan

Displaying 21 - 40 of 98
Paparkan fail-fail
handling of inhaler
Handling of Inhaler Devices A Practical Guide for Pharmacists
Senarai Klinik Kesihatan Untuk Menjalani Latihan Sangkutan oleh PRP Dari Farmasi Komuniti di Klinik Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi tujuan Latihan Liberalisasi PRP
Show files
polisi methadone
Polisi dan Prosedur Operasi Piawai Program Rawatan Methadone
PELAN KESELAMATAN FASILITI FARMASI KKM
PELAN PENGURUSAN KRISIS DAN BENCANA BAGI PERKHIDMATAN FARMASI
A National Survey On The Use of Medicines III (NSUM III) By Malaysian Consumers 2015
Clinical Pharmacokinetics Pharmacy Handbook
Poster dan Risalah Alahan Ubat-ubatan
Banned Product (Senarai Produk Yang Diharamkan)
Modul Pendidikan Pesakit Medication Therapy Adherence Clinic Hepatitis
buku rawatan antikoagulasi warfarin versi tamil
Buku Rawatan Antikoagulasi (Warfarin) (Versi Bahasa Tamil)
buku rawatan antikoagulasi warfarin versi mandarin
Buku Rawatan Antikoagulasi (Warfarin) (Versi Mandarin)
Protocol Hepatitis Medication Therapy Adherence Clinic (Hepatitis MTAC)
rmtac 2nd edition
Respiratory Medication Therapy Adherence Clinic Protocol: Asthma/COPD (Adult & Paediatric) 2nd Edition 2015
Paediatric Pharmacy Services Guidelines
Record of Training & Experience for Provisionally Registered Pharmacist (PRP Log Book) - Non-manufacturing Pharmaceutical Industry
Record of Training & Experience for Provisionally Registered Pharmacist (PRP Log Book) – Research & Development (Academia)
Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam
Garis Panduan Antimikrobial Kebangsaan 2019 Edisi ke-3
Home Medication Review Protocol
Show files