Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 52
No Tajukisih menaik Muat turun fail Kemas kini
1 Tatacara Penerimaan Sumbangan Produk Farmaseutikal di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 5684) 12 Mei 2020
2 Syarat-syarat Melakukan Lokum dan Carta Alir Proses Permohonan Lokum Muat turun (ID: 1427)
Muat turun (ID: 1428)
29 Apr 2015
3 Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 Muat turun (ID: 5151)
Muat turun (ID: 5974)
20 Nov 2020
4 Spacers : Alternative to Nebulisers During Pandemic Guideline Muat turun (ID: 6502) 18 Ogo 2021
5 Prosedur Pengurusan Kandungan Portal Program Perkhidmatan Farmasi KKM Muat turun (ID: 6348) 19 Mei 2021
6 Polisi dan Garis Panduan Program Patient's Own Medicines (POMs) Edisi ke-2 Muat turun (ID: 4403) 03 Ogo 2018
7 Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal Muat turun (ID: 2640) 25 Okt 2016
8 Pengurusan dan Pengendalian Ubat Kusta (Multidrug Therapy) Dari WHO Untuk Kegunaan Fasiliti Kesihatan Kerajaan Muat turun (ID: 2367) 18 Okt 2016
9 Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM Muat turun (ID: 4913)
Muat turun (ID: 4917)
Muat turun (ID: 4915)
30 Jul 2021
10 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 5581)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 4929)
Muat turun (ID: 5990)
27 Nov 2020
11 Pelaporan Kesilapan Pengubatan Muat turun (ID: 5289)
Muat turun (ID: 5291)
Muat turun (ID: 6179)
11 Feb 2021
12 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 24 Dis 2020
13 PANDUAN UMUM PERMOHONAN LESEN RACUN JENIS A TAMBAHAN Muat turun (ID: 6104)
Muat turun (ID: 4339)
Muat turun (ID: 4367)
22 Jan 2021
14 Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 6353)
Muat turun (ID: 6135)
Muat turun (ID: 4567)
20 Mei 2021
15 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 6292)
Muat turun (ID: 6293)
06 Mei 2021
16 Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 1162) 18 Mei 2021
17 PANDUAN PERMOHONAN LESEN JENIS A/ B/ E DAN PERMIT NATRIUM HIDROKSIDA/ BAHAN PSIKOTROPIK Muat turun (ID: 5552)
Muat turun (ID: 5212)
Muat turun (ID: 5213)
Muat turun (ID: 5215)
Muat turun (ID: 5216)
Muat turun (ID: 5217)
Muat turun (ID: 5218)
22 Jan 2020
18 Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya Muat turun (ID: 6295)
Muat turun (ID: 6274)
Muat turun (ID: 6275)
06 Mei 2021
19 Panduan Penjualan/ Pembekalan Ubat Mengandungi Racun Secara Dalam Talian Oleh Ahli Farmasi Berlesen Muat turun (ID: 6517) 09 Sep 2021
20 Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 21 Okt 2013