Garis Panduan

Displaying 41 - 53 of 53
No Tajukisih menurun Muat turun fail Kemas kini
41 Panduan Untuk Menambah Preseptor Di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 4718) 31 Okt 2018
42 Panduan Untuk Mendaftarkan Sesebuah Premis Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi Provisionally Registered Pharmacist (PRP) Muat turun (ID: 4008)
Muat turun (ID: 5113)
Muat turun (ID: 5184)
02 Mei 2019
43 Pelaporan Kesilapan Pengubatan Muat turun (ID: 5290)
Muat turun (ID: 5289)
Muat turun (ID: 5291)
08 Ogo 2019
44 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 2891)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 4256)
Muat turun (ID: 4929)
28 Jan 2019
45 Pembatalan Akreditasi Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
46 Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM Muat turun (ID: 4913)
Muat turun (ID: 4917)
Muat turun (ID: 4915)
17 Jan 2019
47 Pengurusan dan Pengendalian Ubat Kusta (Multidrug Therapy) Dari WHO Untuk Kegunaan Fasiliti Kesihatan Kerajaan Muat turun (ID: 2367) 18 Okt 2016
48 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 5419)
Muat turun (ID: 5420)
27 Sep 2019
49 Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal Muat turun (ID: 2640) 25 Okt 2016
50 Polisi dan Garis Panduan Program Patient's Own Medicines (POMs) Edisi ke-2 Muat turun (ID: 4403) 03 Ogo 2018
51 Prosedur Pengurusan Kandungan Portal Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM Muat turun (ID: 1065) 27 Okt 2015
52 Syarat-syarat Melakukan Lokum dan Carta Alir Proses Permohonan Lokum Muat turun (ID: 1427)
Muat turun (ID: 1428)
29 Apr 2015
53 Tanggungjawab Preseptor di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017