Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 54
No Tajukisih menurun Muat turun fail Kemas kini
1 Guidance On The Requirement To Import, Handle, Store And Distribute COVID-19 Vaccines In Malaysia Muat turun (ID: 6101) 15 Jan 2021
2 Panduan Permohonan Pengelasan Racun Di Bawah Akta Racun 1952 Muat turun (ID: 6093)
Muat turun (ID: 6121)
Muat turun (ID: 6122)
19 Apr 2021
3 Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi Muat turun (ID: 6161)
Muat turun (ID: 6155)
Muat turun (ID: 6160)
Muat turun (ID: 6451)
Muat turun (ID: 6452)
Muat turun (ID: 6453)
29 Jul 2021
4 Garis Panduan Penggunaan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tujuan Latih Amal Pelajar/Pelatih Pemberi Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Muat turun (ID: 6501) 18 Ogo 2021
5 Garis Panduan 'Submission of Dossier for Listing into the Ministry of Health Medicines Formulary' (Edisi Ke-2) Muat turun (ID: 5852) 25 Ogo 2020
6 Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik (Guide to Good Dispensing Practice, GDsP) Muat turun (ID: 2619) 17 Okt 2016
7 Garis Panduan Dan Polisi Lembaga Iklan Ubat (LIU) Muat turun (ID: 6378)
Muat turun (ID: 6539)
Muat turun (ID: 5615)
Muat turun (ID: 6381)
Muat turun (ID: 6210)
Muat turun (ID: 6211)
13 Okt 2021
8 Garis Panduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga Muat turun (ID: 5473) 20 Nov 2019
9 Garis Panduan Latihan Sangkutan Jangka Pendek Pegawai Farmasi, Lantikan Preseptor dan Pusat Latihan dalam Bidang Pengkhususan Farmasi Klinikal & Teknikal Muat turun (ID: 4014) 03 Dis 2018
10 Garis Panduan Menjalankan Penyelidikan di Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia Edisi Kedua (2022) Muat turun (ID: 6674) 17 Feb 2022
11 Garis Panduan Pemantauan dan Penyeliaan Pembekalan Stok Methadone Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ke Fasiliti Swasta Muat turun (ID: 3529) 29 Nov 2017
12 Garis Panduan Pemantauan Penggunaan Tablet Dabigatran/Rivaroxaban di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 2404) 25 Okt 2016
13 Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam Edisi Ke- 3 Muat turun (ID: 5087) 05 Mac 2019
14 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN UBAT UNTUK KEGUNAAN DALAM KAPAL Muat turun (ID: 4017) 24 Dis 2020
15 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN UBAT-UBATAN YANG DITAWARKAN SECARA PATIENT ACCESS SCHEME (PASc) DI FASILITI KKM Muat turun (ID: 5849)
Muat turun (ID: 5433)
Muat turun (ID: 5434)
Muat turun (ID: 5435)
Muat turun (ID: 5436)
25 Ogo 2020
16 Garis Panduan Pengurusan Produk Vaksin COVID-19 Di Fasiliti Kesihatan Versi 5 Tahun 2021 Muat turun (ID: 6553) 15 Okt 2021
17 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 24 Dis 2020
18 Garis Panduan Perkhidmatan Farmasi Selepas Waktu Pejabat Di Klinik Kesihatan KKM Muat turun (ID: 676) 11 Jul 2016
19 Garis Panduan Perkhidmatan Penghantaran Ubat Oleh Ahli Farmasi Berlesen Kepada Pesakit Muat turun (ID: 6165) 11 Feb 2021
20 Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi Muat turun (ID: 2706) 02 Dis 2016