Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 51
No Tajuk Muat turun fail Kemas kiniisih menurun
1 Panduan Pengiklanan Untuk Kemudahan Dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan (Hospital Swasta, Klinik, Klinik Radiologi, Dan Makmal Perubatan Swasta) Muat turun (ID: 147) 01 Feb 2013
2 Garispanduan Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun Di Bawah Akta Racun 1952 Muat turun (ID: 163) 01 Apr 2013
3 Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 21 Okt 2013
4 Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 184) 19 Nov 2013
5 Syarat-syarat Melakukan Lokum dan Carta Alir Proses Permohonan Lokum Muat turun (ID: 1427)
Muat turun (ID: 1428)
29 Apr 2015
6 Garis Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 1162) 22 Okt 2015
7 Prosedur Pengurusan Kandungan Portal Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM Muat turun (ID: 1065) 27 Okt 2015
8 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 21 Jan 2016
9 Garis Panduan untuk Pemantauan Keselamatan Produk Erythropoietin Stimulating Agents (ESAs) & Pelaporan Kesan Advers Pure Red Cell Aplasia (PRCA) Muat turun (ID: 2124) 14 Apr 2016
10 Garis Panduan Perkhidmatan Farmasi Selepas Waktu Pejabat Di Klinik Kesihatan KKM Muat turun (ID: 676) 11 Jul 2016
11 Garis Panduan Permohonan Memperolehi dan Menggunakan Ubat-ubatan yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) / Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) Muat turun (ID: 2467) 06 Sep 2016
12 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 23 Sep 2016
13 Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik (Guide to Good Dispensing Practice, GDsP) Muat turun (ID: 2619) 17 Okt 2016
14 Pengurusan dan Pengendalian Ubat Kusta (Multidrug Therapy) Dari WHO Untuk Kegunaan Fasiliti Kesihatan Kerajaan Muat turun (ID: 2367) 18 Okt 2016
15 Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal Muat turun (ID: 2640) 25 Okt 2016
16 Garis Panduan Pemantauan Penggunaan Tablet Dabigatran/Rivaroxaban di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 2404) 25 Okt 2016
17 Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi Muat turun (ID: 2706) 02 Dis 2016
18 Garis Panduan Kaunseling Pesakit Tuberkulosis (TB) Muat turun (ID: 2767) 23 Dis 2016
19 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 2768)
Muat turun (ID: 2769)
Muat turun (ID: 2770)
28 Dis 2016
20 Tanggungjawab Preseptor di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017