Garis Panduan

Displaying 41 - 53 of 53
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
41 Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik (Guide to Good Dispensing Practice, GDsP) Muat turun (ID: 2619) 17 Okt 2016
42 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 23 Sep 2016
43 Garis Panduan Permohonan Memperolehi dan Menggunakan Ubat-ubatan yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) / Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) Muat turun (ID: 2467) 06 Sep 2016
44 Garis Panduan Perkhidmatan Farmasi Selepas Waktu Pejabat Di Klinik Kesihatan KKM Muat turun (ID: 676) 11 Jul 2016
45 Garis Panduan untuk Pemantauan Keselamatan Produk Erythropoietin Stimulating Agents (ESAs) & Pelaporan Kesan Advers Pure Red Cell Aplasia (PRCA) Muat turun (ID: 2124) 14 Apr 2016
46 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 21 Jan 2016
47 Prosedur Pengurusan Kandungan Portal Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM Muat turun (ID: 1065) 27 Okt 2015
48 Garis Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 1162) 22 Okt 2015
49 Syarat-syarat Melakukan Lokum dan Carta Alir Proses Permohonan Lokum Muat turun (ID: 1427)
Muat turun (ID: 1428)
29 Apr 2015
50 Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 184) 19 Nov 2013
51 Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 21 Okt 2013
52 Garispanduan Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun Di Bawah Akta Racun 1952 Muat turun (ID: 163) 01 Apr 2013
53 Panduan Pengiklanan Untuk Kemudahan Dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan (Hospital Swasta, Klinik, Klinik Radiologi, Dan Makmal Perubatan Swasta) Muat turun (ID: 147) 01 Feb 2013