Garis Panduan

Displaying 41 - 52 of 52
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
41 Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi Muat turun (ID: 3018) 29 Mei 2017
42 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
43 Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi Muat turun (ID: 2706) 02 Dis 2016
44 Garis Panduan Pemantauan Penggunaan Tablet Dabigatran/Rivaroxaban di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 2404) 25 Okt 2016
45 Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal Muat turun (ID: 2640) 25 Okt 2016
46 Pengurusan dan Pengendalian Ubat Kusta (Multidrug Therapy) Dari WHO Untuk Kegunaan Fasiliti Kesihatan Kerajaan Muat turun (ID: 2367) 18 Okt 2016
47 Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik (Guide to Good Dispensing Practice, GDsP) Muat turun (ID: 2619) 17 Okt 2016
48 Garis Panduan Permohonan Memperolehi dan Menggunakan Ubat-ubatan yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) / Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) Muat turun (ID: 2467) 06 Sep 2016
49 Garis Panduan Perkhidmatan Farmasi Selepas Waktu Pejabat Di Klinik Kesihatan KKM Muat turun (ID: 676) 11 Jul 2016
50 Garis Panduan untuk Pemantauan Keselamatan Produk Erythropoietin Stimulating Agents (ESAs) & Pelaporan Kesan Advers Pure Red Cell Aplasia (PRCA) Muat turun (ID: 2124) 14 Apr 2016
51 Syarat-syarat Melakukan Lokum dan Carta Alir Proses Permohonan Lokum Muat turun (ID: 1427)
Muat turun (ID: 1428)
29 Apr 2015
52 Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 21 Okt 2013