Garis Panduan

Displaying 21 - 40 of 53
No Tajukisih menaik Muat turun fail Kemas kini
21 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
22 Panduan Pengiklanan Untuk Kemudahan Dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan (Hospital Swasta, Klinik, Klinik Radiologi, Dan Makmal Perubatan Swasta) Muat turun (ID: 5417) 27 Sep 2019
23 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal Muat turun (ID: 3828) 09 Jan 2018
24 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan Dari Perspektif Islam Muat turun (ID: 4309) 06 Jul 2018
25 Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 184) 19 Nov 2013
26 Panduan Pemindahan Preseptor Ke Premis Yang Belum Diakreditasi Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 5185) 02 Mei 2019
27 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 3034)
Muat turun (ID: 3955)
Muat turun (ID: 4661)
20 Sep 2019
28 Pain Medication Therapy Management Services: Guideline for Pharmacy 2nd Edition Muat turun (ID: 4370)
Muat turun (ID: 4376)
03 Ogo 2018
29 Garispanduan Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun Di Bawah Akta Racun 1952 Muat turun (ID: 163) 01 Apr 2013
30 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 2768)
Muat turun (ID: 2769)
Muat turun (ID: 2770)
28 Dis 2016
31 Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi Muat turun (ID: 1688)
Muat turun (ID: 3066)
06 Jul 2017
32 Garispanduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga Muat turun (ID: 5362)
Muat turun (ID: 5363)
Muat turun (ID: 5364)
12 Sep 2019
33 Garis Panduan untuk Pemantauan Keselamatan Produk Erythropoietin Stimulating Agents (ESAs) & Pelaporan Kesan Advers Pure Red Cell Aplasia (PRCA) Muat turun (ID: 2124) 14 Apr 2016
34 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 4565)
Muat turun (ID: 4567)
08 Okt 2018
35 Garis Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 1162) 22 Okt 2015
36 Garis Panduan Permohonan Memperolehi dan Menggunakan Ubat-ubatan yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) / Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) Muat turun (ID: 2467) 06 Sep 2016
37 Garis Panduan Permohonan Melaksanakan Patient Access Scheme (PASc) di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 4163) 18 Ogo 2018
38 Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi Muat turun (ID: 2706) 02 Dis 2016
39 Garis Panduan Perkhidmatan Farmasi Selepas Waktu Pejabat Di Klinik Kesihatan KKM Muat turun (ID: 676) 11 Jul 2016
40 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 23 Sep 2016