Garis Panduan

Displaying 21 - 40 of 48
No Tajukisih menurun Muat turun fail Kemas kini
21 Garis Panduan Permohonan Memperolehi dan Menggunakan Ubat-ubatan yang Memerlukan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) / Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) Muat turun (ID: 2467) 06 Sep 2016
22 Garis Panduan untuk Pemantauan Keselamatan Produk Erythropoietin Stimulating Agents (ESAs) & Pelaporan Kesan Advers Pure Red Cell Aplasia (PRCA) Muat turun (ID: 2124) 14 Apr 2016
23 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 5749) 24 Dis 2020
24 Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta Muat turun (ID: 5811)
Muat turun (ID: 6438)
Muat turun (ID: 5808)
Muat turun (ID: 5809)
Muat turun (ID: 5810)
Muat turun (ID: 5805)
16 Jul 2021
25 Pain Medication Therapy Management Services: Guideline for Pharmacy 2nd Edition Muat turun (ID: 4370)
Muat turun (ID: 4376)
03 Ogo 2018
26 Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmai Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia Muat turun (ID: 5790)
Muat turun (ID: 6227)
Muat turun (ID: 6228)
Muat turun (ID: 6233)
Muat turun (ID: 6234)
Muat turun (ID: 6235)
05 Apr 2021
27 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan Dari Perspektif Islam Muat turun (ID: 4309) 06 Jul 2018
28 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal Muat turun (ID: 3828) 09 Jan 2018
29 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
30 Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi Muat turun (ID: 3018) 29 Mei 2017
31 Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 21 Okt 2013
32 Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya Muat turun (ID: 6295)
Muat turun (ID: 6274)
Muat turun (ID: 6275)
06 Mei 2021
33 PANDUAN PERMOHONAN LESEN JENIS A/ B/ E DAN PERMIT NATRIUM HIDROKSIDA/ BAHAN PSIKOTROPIK Muat turun (ID: 5552)
Muat turun (ID: 5212)
Muat turun (ID: 5213)
Muat turun (ID: 5215)
Muat turun (ID: 5216)
Muat turun (ID: 5217)
Muat turun (ID: 5218)
22 Jan 2020
34 Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 1162) 18 Mei 2021
35 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 6292)
Muat turun (ID: 6293)
06 Mei 2021
36 Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 6353)
Muat turun (ID: 6135)
Muat turun (ID: 4567)
20 Mei 2021
37 PANDUAN UMUM PERMOHONAN LESEN RACUN JENIS A TAMBAHAN Muat turun (ID: 6104)
Muat turun (ID: 4339)
Muat turun (ID: 4367)
22 Jan 2021
38 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 24 Dis 2020
39 Pelaporan Kesilapan Pengubatan Muat turun (ID: 5289)
Muat turun (ID: 5291)
Muat turun (ID: 6179)
11 Feb 2021
40 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 5581)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 4929)
Muat turun (ID: 5990)
27 Nov 2020