Garis Panduan

Displaying 21 - 40 of 53
No Tajukisih menurun Muat turun fail Kemas kini
21 Garispanduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga Muat turun (ID: 5362)
Muat turun (ID: 5363)
Muat turun (ID: 5364)
12 Sep 2019
22 Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi Muat turun (ID: 1688)
Muat turun (ID: 3066)
06 Jul 2017
23 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 2768)
Muat turun (ID: 2769)
Muat turun (ID: 2770)
28 Dis 2016
24 Garispanduan Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun Di Bawah Akta Racun 1952 Muat turun (ID: 163) 01 Apr 2013
25 Pain Medication Therapy Management Services: Guideline for Pharmacy 2nd Edition Muat turun (ID: 4370)
Muat turun (ID: 4376)
03 Ogo 2018
26 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 3034)
Muat turun (ID: 3955)
Muat turun (ID: 4661)
20 Sep 2019
27 Panduan Mengemukakan Permohonan Bagi Kelulusan Iklan Oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU) Muat turun (ID: 4995) 30 Jan 2019
28 Panduan Pemindahan Preseptor Ke Premis Yang Belum Diakreditasi Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 5185) 02 Mei 2019
29 Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 184) 19 Nov 2013
30 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan Dari Perspektif Islam Muat turun (ID: 4309) 06 Jul 2018
31 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal Muat turun (ID: 3828) 09 Jan 2018
32 Panduan Pengiklanan Untuk Kemudahan Dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan (Hospital Swasta, Klinik, Klinik Radiologi, Dan Makmal Perubatan Swasta) Muat turun (ID: 5417) 27 Sep 2019
33 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
34 Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi Muat turun (ID: 3018) 29 Mei 2017
35 Panduan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 21 Okt 2013
36 Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya Muat turun (ID: 5131)
Muat turun (ID: 5132)
Muat turun (ID: 4145)
03 Apr 2019
37 PANDUAN PERMOHONAN LESEN JENIS A/ B/ E DAN PERMIT NATRIUM HIDROKSIDA/ BAHAN PSIKOTROPIK Muat turun (ID: 5211)
Muat turun (ID: 5212)
Muat turun (ID: 5213)
Muat turun (ID: 5215)
Muat turun (ID: 5216)
Muat turun (ID: 5217)
Muat turun (ID: 5218)
31 Mei 2019
38 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 5138)
Muat turun (ID: 5139)
15 Apr 2019
39 PANDUAN UMUM PERMOHONAN LESEN RACUN JENIS A TAMBAHAN Muat turun (ID: 4315)
Muat turun (ID: 4339)
Muat turun (ID: 4367)
25 Jul 2018
40 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 21 Jan 2016