Garis Panduan

Displaying 21 - 40 of 51
No Tajuk Muat turun fail Kemas kiniisih menurun
21 Garis Panduan Pemantauan dan Penyeliaan Pembekalan Stok Methadone Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ke Fasiliti Swasta Muat turun (ID: 3529) 29 Nov 2017
22 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal Muat turun (ID: 3828) 09 Jan 2018
23 Garis Panduan Menjalankan Penyelidikan di bawah Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 3900)
Muat turun (ID: 3885)
Muat turun (ID: 3903)
Muat turun (ID: 3891)
16 Jan 2018
24 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN UBAT UNTUK KEGUNAAN DALAM KAPAL Muat turun (ID: 4017) 28 Mac 2018
25 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan Dari Perspektif Islam Muat turun (ID: 4309) 06 Jul 2018
26 PANDUAN UMUM PERMOHONAN LESEN RACUN JENIS A TAMBAHAN Muat turun (ID: 4315)
Muat turun (ID: 4339)
Muat turun (ID: 4367)
25 Jul 2018
27 Polisi dan Garis Panduan Program Patient's Own Medicines (POMs) Edisi ke-2 Muat turun (ID: 4403) 03 Ogo 2018
28 Pain Medication Therapy Management Services: Guideline for Pharmacy 2nd Edition Muat turun (ID: 4370)
Muat turun (ID: 4376)
03 Ogo 2018
29 Garis Panduan Latihan Sangkutan Jangka Pendek Pegawai Farmasi, Lantikan Preseptor dan Pusat Latihan dalam Bidang Pengkhususan Farmasi Klinikal & Teknikal Muat turun (ID: 4014) 03 Dis 2018
30 Amalan Pembancuhan (Compounding) Baik Edisi-1 2018 Muat turun (ID: 4758) 17 Dis 2018
31 Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM Muat turun (ID: 4913)
Muat turun (ID: 4917)
Muat turun (ID: 4915)
17 Jan 2019
32 Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam Edisi Ke- 3 Muat turun (ID: 5087) 05 Mac 2019
33 Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya Muat turun (ID: 5131)
Muat turun (ID: 5132)
Muat turun (ID: 4145)
03 Apr 2019
34 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 5138)
Muat turun (ID: 5139)
15 Apr 2019
35 Garis Panduan Pengiklanan Ubat Dan Produk Perubatan Kepada Orang Awam Muat turun (ID: 5415) 27 Sep 2019
36 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 5419)
Muat turun (ID: 5420)
27 Sep 2019
37 Garis Panduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga Muat turun (ID: 5473) 20 Nov 2019
38 PANDUAN PERMOHONAN LESEN JENIS A/ B/ E DAN PERMIT NATRIUM HIDROKSIDA/ BAHAN PSIKOTROPIK Muat turun (ID: 5552)
Muat turun (ID: 5212)
Muat turun (ID: 5213)
Muat turun (ID: 5215)
Muat turun (ID: 5216)
Muat turun (ID: 5217)
Muat turun (ID: 5218)
22 Jan 2020
39 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 5581)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 5478)
Muat turun (ID: 4929)
02 Mac 2020
40 Garis Panduan Dan Polisi Lembaga Iklan Ubat (LIU) Muat turun (ID: 5616)
Muat turun (ID: 5417)
Muat turun (ID: 5618)
Muat turun (ID: 5614)
Muat turun (ID: 5617)
Muat turun (ID: 5615)
12 Mac 2020