Garis Panduan

Displaying 21 - 40 of 54
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
21 PANDUAN UMUM PERMOHONAN LESEN RACUN JENIS A TAMBAHAN Muat turun (ID: 6104)
Muat turun (ID: 4339)
Muat turun (ID: 4367)
22 Jan 2021
22 Guidance On The Requirement To Import, Handle, Store And Distribute COVID-19 Vaccines In Malaysia Muat turun (ID: 6101) 15 Jan 2021
23 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 24 Dis 2020
24 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 5749) 24 Dis 2020
25 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 24 Dis 2020
26 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN UBAT UNTUK KEGUNAAN DALAM KAPAL Muat turun (ID: 4017) 24 Dis 2020
27 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 5581)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 4929)
Muat turun (ID: 5990)
27 Nov 2020
28 Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 Muat turun (ID: 5151)
Muat turun (ID: 5974)
20 Nov 2020
29 Garis Panduan Permohonan Melalui PRiSMA Muat turun (ID: 5892)
Muat turun (ID: 5893)
Muat turun (ID: 5894)
Muat turun (ID: 5895)
Muat turun (ID: 5896)
23 Okt 2020
30 Garis Panduan 'Submission of Dossier for Listing into the Ministry of Health Medicines Formulary' (Edisi Ke-2) Muat turun (ID: 5852) 25 Ogo 2020
31 Garis Panduan Permohonan Melaksanakan Patient Access Scheme (PASc) di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 5850) 25 Ogo 2020
32 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN UBAT-UBATAN YANG DITAWARKAN SECARA PATIENT ACCESS SCHEME (PASc) DI FASILITI KKM Muat turun (ID: 5849)
Muat turun (ID: 5433)
Muat turun (ID: 5434)
Muat turun (ID: 5435)
Muat turun (ID: 5436)
25 Ogo 2020
33 Tatacara Penerimaan Sumbangan Produk Farmaseutikal di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 5684) 12 Mei 2020
34 PANDUAN PERMOHONAN LESEN JENIS A/ B/ E DAN PERMIT NATRIUM HIDROKSIDA/ BAHAN PSIKOTROPIK Muat turun (ID: 5552)
Muat turun (ID: 5212)
Muat turun (ID: 5213)
Muat turun (ID: 5215)
Muat turun (ID: 5216)
Muat turun (ID: 5217)
Muat turun (ID: 5218)
22 Jan 2020
35 Garis Panduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga Muat turun (ID: 5473) 20 Nov 2019
36 Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam Edisi Ke- 3 Muat turun (ID: 5087) 05 Mac 2019
37 Garis Panduan Latihan Sangkutan Jangka Pendek Pegawai Farmasi, Lantikan Preseptor dan Pusat Latihan dalam Bidang Pengkhususan Farmasi Klinikal & Teknikal Muat turun (ID: 4014) 03 Dis 2018
38 Pain Medication Therapy Management Services: Guideline for Pharmacy 2nd Edition Muat turun (ID: 4370)
Muat turun (ID: 4376)
03 Ogo 2018
39 Polisi dan Garis Panduan Program Patient's Own Medicines (POMs) Edisi ke-2 Muat turun (ID: 4403) 03 Ogo 2018
40 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan Dari Perspektif Islam Muat turun (ID: 4309) 06 Jul 2018