Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 38
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
1 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 3040)
Muat turun (ID: 3229)
25 Sep 2017
2 Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi Muat turun (ID: 1688)
Muat turun (ID: 3066)
06 Jul 2017
3 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 2288)
Muat turun (ID: 2969)
Muat turun (ID: 3034)
05 Jun 2017
4 Garis Panduan Pengendalian Surat Rujukan (Salinan Kedua) Dan Pembekalan Ubat Kepada Pesakit Yang Dirujuk Bagi Meneruskan Rawatan Di Fasiliti Kesihatan KKM Muat turun (ID: 677) 29 Mei 2017
5 Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi Muat turun (ID: 3018) 29 Mei 2017
6 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
7 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 3006) 12 Mei 2017
8 Panduan Untuk Menambah Preseptor Di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2973) 13 Apr 2017
9 Panduan Pemindahan Preseptor Ke Premis Yang Belum Diakreditasi Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2972) 13 Apr 2017
10 Panduan Untuk Mendaftarkan Sesebuah Premis Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi Provisionally Registered Pharmacist (PRP) Muat turun (ID: 2803)
Muat turun (ID: 2804)
Muat turun (ID: 2971)
13 Apr 2017
11 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 2891)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 2904)
10 Mac 2017
12 Pembatalan Akreditasi Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
13 Tanggungjawab Preseptor di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
14 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 2768)
Muat turun (ID: 2769)
Muat turun (ID: 2770)
28 Dis 2016
15 Polisi dan Garis Panduan Patient's Own Medicines (POMs) Muat turun (ID: 2760) 23 Dis 2016
16 Garis Panduan Kaunseling Pesakit Tuberkulosis (TB) Muat turun (ID: 2767) 23 Dis 2016
17 Garis Panduan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi Muat turun (ID: 2706) 02 Dis 2016
18 Garis Panduan Pemantauan Penggunaan Tablet Dabigatran/Rivaroxaban di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 2404) 25 Okt 2016
19 Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal Muat turun (ID: 2640) 25 Okt 2016
20 Pengurusan dan Pengendalian Ubat Kusta (Multidrug Therapy) Dari WHO Untuk Kegunaan Fasiliti Kesihatan Kerajaan Muat turun (ID: 2367) 18 Okt 2016