Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 44
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
1 Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM Muat turun (ID: 4024)
Muat turun (ID: 4025)
11 Jun 2018
2 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 2891)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 4256)
08 Jun 2018
3 Garis Panduan Latihan Sangkutan Jangka Pendek Pegawai Farmasi, Lantikan Preseptor dan Pusat Latihan dalam Bidang Pengkhususan Farmasi Klinikal & Teknikal Muat turun (ID: 4014) 30 Mei 2018
4 Garis Panduan Permohonan Melaksanakan Patient Access Scheme (PASc) di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 4163) 22 Mei 2018
5 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN UBAT UNTUK KEGUNAAN DALAM KAPAL Muat turun (ID: 4017) 28 Mac 2018
6 Panduan Untuk Mendaftarkan Sesebuah Premis Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi Provisionally Registered Pharmacist (PRP) Muat turun (ID: 2803)
Muat turun (ID: 2971)
Muat turun (ID: 4008)
23 Mac 2018
7 Garis Panduan 'Submission of Dossier for Listing into the Ministry of Health Medicines Formulary' Muat turun (ID: 2069)
Muat turun (ID: 3989)
15 Mac 2018
8 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 3983) 01 Mac 2018
9 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 2969)
Muat turun (ID: 3034)
Muat turun (ID: 3955)
08 Feb 2018
10 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 3936) 25 Jan 2018
11 Garis Panduan Menjalankan Penyelidikan di bawah Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 3900)
Muat turun (ID: 3885)
Muat turun (ID: 3903)
Muat turun (ID: 3891)
16 Jan 2018
12 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal Muat turun (ID: 3828) 09 Jan 2018
13 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 3229)
Muat turun (ID: 3554)
06 Dis 2017
14 Garis Panduan Pengiklanan Ubat Dan Produk Perubatan Kepada Orang Awam Muat turun (ID: 3549) 06 Dis 2017
15 Garis Panduan Pemantauan dan Penyeliaan Pembekalan Stok Methadone Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ke Fasiliti Swasta Muat turun (ID: 3529) 29 Nov 2017
16 Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi Muat turun (ID: 1688)
Muat turun (ID: 3066)
06 Jul 2017
17 Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi Muat turun (ID: 3018) 29 Mei 2017
18 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
19 Panduan Untuk Menambah Preseptor Di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2973) 13 Apr 2017
20 Panduan Pemindahan Preseptor Ke Premis Yang Belum Diakreditasi Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2972) 13 Apr 2017