Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 42
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
1 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 2891)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 3876)
08 Feb 2018
2 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 2969)
Muat turun (ID: 3034)
Muat turun (ID: 3955)
08 Feb 2018
3 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 3936) 25 Jan 2018
4 Garis Panduan Menjalankan Penyelidikan di bawah Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 3900)
Muat turun (ID: 3885)
Muat turun (ID: 3903)
Muat turun (ID: 3891)
16 Jan 2018
5 Panduan Penggunaan Ubat-ubatan yang Mengandungi Unsur Tidak Halal Muat turun (ID: 3828) 09 Jan 2018
6 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 3229)
Muat turun (ID: 3554)
06 Dis 2017
7 Garis Panduan Pengiklanan Ubat Dan Produk Perubatan Kepada Orang Awam Muat turun (ID: 3549) 06 Dis 2017
8 Garis Panduan Pemantauan dan Penyeliaan Pembekalan Stok Methadone Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ke Fasiliti Swasta Muat turun (ID: 3529) 29 Nov 2017
9 Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi Muat turun (ID: 1688)
Muat turun (ID: 3066)
06 Jul 2017
10 Garis Panduan Pengendalian Surat Rujukan (Salinan Kedua) Dan Pembekalan Ubat Kepada Pesakit Yang Dirujuk Bagi Meneruskan Rawatan Di Fasiliti Kesihatan KKM Muat turun (ID: 677) 29 Mei 2017
11 Panduan Pengurusan Stok Ubat di Kaunter Farmasi Muat turun (ID: 3018) 29 Mei 2017
12 Panduan Pengurusan Pesakit Yang Dirawat Dengan Anti TB untuk Pegawai Farmasi Muat turun (ID: 3019)
Muat turun (ID: 3020)
26 Mei 2017
13 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 3006) 12 Mei 2017
14 Panduan Untuk Menambah Preseptor Di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2973) 13 Apr 2017
15 Panduan Pemindahan Preseptor Ke Premis Yang Belum Diakreditasi Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) Muat turun (ID: 2972) 13 Apr 2017
16 Panduan Untuk Mendaftarkan Sesebuah Premis Sebagai Fasiliti Latihan Liberalisasi Provisionally Registered Pharmacist (PRP) Muat turun (ID: 2803)
Muat turun (ID: 2804)
Muat turun (ID: 2971)
13 Apr 2017
17 Pembatalan Akreditasi Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
18 Tanggungjawab Preseptor di Fasiliti Latihan Liberalisasi (FLL) Ahli Farmasi Provisional (PRP) 23 Jan 2017
19 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 2768)
Muat turun (ID: 2769)
Muat turun (ID: 2770)
28 Dis 2016
20 Polisi dan Garis Panduan Patient's Own Medicines (POMs) Muat turun (ID: 2760) 23 Dis 2016