Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 48
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
1 Guidance On The Requirement To Import, Handle, Store And Distribute COVID-19 Vaccines In Malaysia Muat turun (ID: 6101) 15 Jan 2021
2 Garispanduan Permohonan Pengkelasan Bahan Kimia Baru Sebagai Racun Di Bawah Akta Racun 1952 Muat turun (ID: 6093) 05 Jan 2021
3 Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik Muat turun (ID: 1948) 24 Dis 2020
4 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 5813)
Muat turun (ID: 4567)
24 Dis 2020
5 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 5749) 24 Dis 2020
6 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 5138)
Muat turun (ID: 5139)
24 Dis 2020
7 GARIS PANDUAN PENJUALAN PRODUK FARMASEUTIKAL BUKAN RACUN SECARA DALAM TALIAN Muat turun (ID: 2587) 24 Dis 2020
8 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN UBAT UNTUK KEGUNAAN DALAM KAPAL Muat turun (ID: 4017) 24 Dis 2020
9 Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya Muat turun (ID: 5131)
Muat turun (ID: 6066)
Muat turun (ID: 6067)
24 Dis 2020
10 Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 1162) 09 Dis 2020
11 Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmai Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia Muat turun (ID: 5790)
Muat turun (ID: 6003)
Muat turun (ID: 5792)
Muat turun (ID: 6004)
Muat turun (ID: 5794)
Muat turun (ID: 5909)
04 Dis 2020
12 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 5581)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 4929)
Muat turun (ID: 5990)
27 Nov 2020
13 Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 Muat turun (ID: 5151)
Muat turun (ID: 5974)
20 Nov 2020
14 Pelaporan Kesilapan Pengubatan Muat turun (ID: 5714)
Muat turun (ID: 5289)
Muat turun (ID: 5291)
30 Okt 2020
15 Garis Panduan Dan Polisi Lembaga Iklan Ubat (LIU) Muat turun (ID: 5616)
Muat turun (ID: 5417)
Muat turun (ID: 5617)
Muat turun (ID: 5615)
Muat turun (ID: 5890)
Muat turun (ID: 5891)
23 Okt 2020
16 Garis Panduan Permohonan Melalui PRiSMA Muat turun (ID: 5892)
Muat turun (ID: 5893)
Muat turun (ID: 5894)
Muat turun (ID: 5895)
Muat turun (ID: 5896)
23 Okt 2020
17 Garis Panduan 'Submission of Dossier for Listing into the Ministry of Health Medicines Formulary' (Edisi Ke-2) Muat turun (ID: 5852) 25 Ogo 2020
18 Garis Panduan Permohonan Melaksanakan Patient Access Scheme (PASc) di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 5850) 25 Ogo 2020
19 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN UBAT-UBATAN YANG DITAWARKAN SECARA PATIENT ACCESS SCHEME (PASc) DI FASILITI KKM Muat turun (ID: 5849)
Muat turun (ID: 5433)
Muat turun (ID: 5434)
Muat turun (ID: 5435)
Muat turun (ID: 5436)
25 Ogo 2020
20 Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta Muat turun (ID: 5811)
Muat turun (ID: 5807)
Muat turun (ID: 5808)
Muat turun (ID: 5809)
Muat turun (ID: 5810)
Muat turun (ID: 5805)
09 Jul 2020