Garis Panduan

Displaying 1 - 20 of 51
No Tajuk Muat turun fail Kemas kini
1 Garis Panduan Umum Permohonan ePermit Import Dan Eksport Yang Dikeluarkan Oleh BPF, KKM Muat turun (ID: 5813)
Muat turun (ID: 4567)
15 Jul 2020
2 Latihan Sangkutan PRP Dari Fasiliti Latihan Liberalisasi Dengan Hospital Kerajaan/Klinik Kesihatan Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Hospital Swasta Muat turun (ID: 5811)
Muat turun (ID: 5807)
Muat turun (ID: 5808)
Muat turun (ID: 5809)
Muat turun (ID: 5810)
Muat turun (ID: 5805)
09 Jul 2020
3 Panduan Liberalisasi Latihan PRP di Sektor Swasta Kepada Graduan Program Ijazah Farmasi Muat turun (ID: 3034)
Muat turun (ID: 3955)
09 Jul 2020
4 Panduan Pengendalian Latihan Provisional Ahli Farmai Berdaftar Provisional (PRP) Secara Liberalisasi Di Bawah Lembaga Farmasi Malaysia Muat turun (ID: 5790)
Muat turun (ID: 5791)
Muat turun (ID: 5792)
Muat turun (ID: 5793)
Muat turun (ID: 5794)
Muat turun (ID: 5795)
09 Jul 2020
5 Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam Muat turun (ID: 5749) 18 Jun 2020
6 Aktiviti Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi Muat turun (ID: 5742)
Muat turun (ID: 5743)
Muat turun (ID: 5744)
Muat turun (ID: 5745)
Muat turun (ID: 5746)
Muat turun (ID: 5747)
Muat turun (ID: 5748)
11 Jun 2020
7 Pelaporan Kesilapan Pengubatan Muat turun (ID: 5714)
Muat turun (ID: 5289)
Muat turun (ID: 5291)
05 Jun 2020
8 Tatacara Penerimaan Sumbangan Produk Farmaseutikal di Kementerian Kesihatan Malaysia Muat turun (ID: 5684) 12 Mei 2020
9 Garis Panduan Dan Polisi Lembaga Iklan Ubat (LIU) Muat turun (ID: 5616)
Muat turun (ID: 5417)
Muat turun (ID: 5618)
Muat turun (ID: 5614)
Muat turun (ID: 5617)
Muat turun (ID: 5615)
12 Mac 2020
10 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Muat turun (ID: 5581)
Muat turun (ID: 2893)
Muat turun (ID: 5478)
Muat turun (ID: 4929)
02 Mac 2020
11 PANDUAN PERMOHONAN LESEN JENIS A/ B/ E DAN PERMIT NATRIUM HIDROKSIDA/ BAHAN PSIKOTROPIK Muat turun (ID: 5552)
Muat turun (ID: 5212)
Muat turun (ID: 5213)
Muat turun (ID: 5215)
Muat turun (ID: 5216)
Muat turun (ID: 5217)
Muat turun (ID: 5218)
22 Jan 2020
12 Garis Panduan Kaunseling Ubat-ubatan Edisi Ketiga Muat turun (ID: 5473) 20 Nov 2019
13 Garis Panduan 'Submission of Dossier for Listing into the Ministry of Health Medicines Formulary' (Edisi Ke-2) Muat turun (ID: 5454) 06 Nov 2019
14 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN UBAT-UBATAN YANG DITAWARKAN SECARA PATIENT ACCESS SCHEME (PASc) DI FASILITI KKM Muat turun (ID: 5432)
Muat turun (ID: 5433)
Muat turun (ID: 5434)
Muat turun (ID: 5435)
Muat turun (ID: 5436)
31 Okt 2019
15 Polisi & Keputusan Lembaga Iklan Ubat Muat turun (ID: 5419)
Muat turun (ID: 5420)
27 Sep 2019
16 Garis Panduan Pengiklanan Ubat Dan Produk Perubatan Kepada Orang Awam Muat turun (ID: 5415) 27 Sep 2019
17 Panduan Umum Permohonan Anggaran Keperluan Tahunan (Kuota) bagi Dadah Berbahaya, Bahan Psikotropik dan Prekursor Muat turun (ID: 5138)
Muat turun (ID: 5139)
15 Apr 2019
18 Panduan Permohonan Kebenaran Import/ Eksport Bahan Psikotropik dan Dadah Berbahaya Muat turun (ID: 5131)
Muat turun (ID: 5132)
Muat turun (ID: 4145)
03 Apr 2019
19 Garis Panduan Pembekalan Ubat Farmasi Pesakit Dalam Edisi Ke- 3 Muat turun (ID: 5087) 05 Mac 2019
20 Penempatan dan Pertukaran Pegawai Farmasi di KKM Muat turun (ID: 4913)
Muat turun (ID: 4917)
Muat turun (ID: 4915)
17 Jan 2019