Direktori Kakitangan

Displaying 81 - 90 of 240
Pn. Amta Elita binti Ahmad
Penolong Pengarah Kanan Gred UF48
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
pfamtamoh.gov.my
03-7841 3645
-
Pn. Khazira Binti Khalid
Penolong Pengarah Kanan Gred UF48
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
khaziramoh.gov.my
03-7841 3268
-
En. Mohd Hadi bin Mohd Zin
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
mhadimoh.gov.my
03-7841 3244
-
En. Azlan Bin Ahmad
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
aazlanmoh.gov.my
03-7841 3250
-
Pn. Nik Zurianiarina Binti Mohd Zaki
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
zurianiarinamoh.gov.my
03-7841 3207
-
Pn. Nurul Afifah Bt Osman
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Lembaga Farmasi Malaysia
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
nurulafifahmoh.gov.my
03-7841 3261
Menyelia pemprosesan permohonan Sijil Pendaftaran Bersyarat Ahli Farmasi, Sijil Pendaftaran Sementara, Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dan Sijil Pengekalan Tahunan Pertubuhan Perbadanan. Menyemak permohonan penukaran notis khidmat wajib Ahli Farmasi. Menjalankan Prosiding Disiplin bagi tujuan Inkuiri Lembaga Farmasi Malaysia menurut Kod Etika Profesion Pegawai Farmasi.
Cik YAP FEI TING
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
yap.fei.tingmoh.gov.my
03-7841 3365
-
En. Muhammad bin Md Zin
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
muhammadmzmoh.gov.my
03-7841 3613
-
Pn. Tan Pei Keow
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
pktanmoh.gov.my
03-7841 3388
-
Pn. Aisha Binti Adam
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF48
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
aisha.adammoh.gov.my
03-7841 3256
-

Halaman-halaman