Direktori Kakitangan

Displaying 81 - 90 of 271
En. Muhammad Syafiq Bin Saleh
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
syafiq.salehmoh.gov.my
03-7841 3250
-
Pn. Nurulmaya binti Ahmad Sa'ad
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
mayasaadmoh.gov.my
03-7841 3640
-
Cik Teoh Iyinh Theng
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
iyinhthengmoh.gov.my
03-7841 3361
-
Pn. Cho Hui Yin
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
huiyinmoh.gov.my
03-7841 3645
-
Pn. Saliza Binti Ibrahim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
saliza.ibrmoh.gov.my
03-7841 3631
-
Pn. Chan Lai Yue
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
chanlaiyuemoh.gov.my
03-7841 3668
-
Cik Yong Yee Vern
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
yongyeemoh.gov.my
03-7841 3605
-
En. Muhammad Fuad Bin Ali
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
fuad.alimoh.gov.my
03-7841 3668
-
Pn. Julie Looi Loo Seen
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
julie_looimoh.gov.my
03-7841 3619
-
Pn. Aw Sook Fuan
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
awsookfuanmoh.gov.my
03-7841 3327
Menyelaras perkhidmatan MTAC, Jawatankuasa Kecil Klinikal (Kardiologi, Respiratori, Psikiatrik, Geriatrik dan Neurologi) dan HMR.

Halaman-halaman