Direktori Kakitangan

Displaying 71 - 80 of 271
Pn. Fatkhiah binti Haji Khalil
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatkhiahmoh.gov.my
03-7841 3379
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.
Dr. Nur Sufiza binti Ahmad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
nursufizamoh.gov.my
03-7841 3378
Menguruskan permohonan ubat-ubatan yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) & Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) .Bertanggungjawab terhadap pengurusan pembangunan dan pengedaran Malaysia Drug Code (MDC) untuk setiap ubat yang digunakan iaitu sama ada berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) dan tidak berdaftar. Menguruskan penerbitan Formulari Ubat KKM dan juga Malaysia Drug Code (MDC) dalam bentuk buku/CD secara berkala. Urusetia kepada Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat-ubatan KKM. Menguruskan permohonan-permohonan penyenaraian ubat yang diterima dari negeri/hospital/JKK ubat untuk pembentangan dalam Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM. Memastikan penyediaan pekeliling pindaan ubat-ubatan baru yang dilulus serta dibatalkan dari FUKKM selepas setiap kali Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM.
Pn. Zarina binti Rosli
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
zarinaroslimoh.gov.my
03-7841 3271
-
Pn. Rohana binti Hassan
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
rohana_hassanmoh.gov.my
03-7841 3366
-
Pn. Siti Mariaton binti Abd Moksin
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
siti_mariatonmoh.gov.my
03-7841 3243
Bertanggungjawab dalam memantau dan meyelaras aktiviti kawalan bahan precursor, bahan kimia terkawal, bahan kimia strategik dan mesin pembuat ubat, Bertanggungjawab dalam menyelaras aktiviti kawalan pengimportan di pintu masuk kastam. Juga bertanggungjawab dalam penyediaan garispanduan melibatkan aktiviti pemeriksaan premis yang mengendalikan ubat-ubatan dan kosmetik.
Pn. Siti Hajar binti Mahamad Dom
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Program Perkhidmatan Farmasi
hajarmdmoh.gov.my
03-7841 3262
-
Pn. Khutrun Nada Binti Zulkifli
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
khutrun.nadamoh.gov.my
03-7841 3248
-
Cik Hafizah binti Rohaizak
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Seksyen Perkembangan Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
rhafizahmoh.gov.my
03-7841 3362
-
En. Tineshwaran a/l Velvanathan
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
tineshwaranmoh.gov.my
03-7841 3266
-
Pn. Aw Sook Fuan
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF52
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
awsookfuanmoh.gov.my
03-7841 3327
Menyelaras perkhidmatan MTAC, Jawatankuasa Kecil Klinikal (Kardiologi, Respiratori, Psikiatrik, Geriatrik dan Neurologi) dan HMR.

Halaman-halaman