Direktori Kakitangan

Displaying 61 - 70 of 276
Cik Azura binti Omar
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
azuraomarmoh.gov.my
03-7841 3233
1. Cuti Belajar Pegawai Farmasi KKM 2. Pelan Operasi Latihan Program Farmasi 3. CPD Pegawai Farmasi KKM 4. Subject Matter Expert (SME) Pegawai Farmasi KKM 5. Credentialing Pegawai Farmasi KKM 6. E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) Program Farmasi KKM
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
1. Menyelaras Dan Menjalankan Aktiviti Pemprofilan Di Media Baru 2. Desk Officer Dan Liaison Officer Tindakan Sekatan Akses Dan Penurunan Kandungan Url Yang Melanggar Undang-Undang 3. Menyelaras Dan Menjalankan Aktiviti Forensik Digital (Juruanalisa) 4. Menyelaras Dan Menjalankan Aktiviti First Responder 5. Menyelaras Dan Mengurus Aktiviti Pembangunan Seksyen Forensik Siber 6. Liaison Officer Bagi Pembatalan Langganan Nombor Telefon 7. Specific Point Of Contact Bagi Operasi Pangea Dan Projek Energia
Pn. Normawati binti Mohamed Noor
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Seksyen Perkembangan Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
normawati_mnmoh.gov.my
03-7841 3370
1. Memantau, menyelaras dan melaksana sumber-sumber (kewangan, infrastruktur, perjawatan, latihan) di bawah Aktiviti Penguatkuasaan Farmasi 2. Memantau dan menyelaras maklum balas daripada agensi luaran dan dalaman BPFKKM
Pn. Bibi Faridha Binti Mohd Salleh
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
bibifaridhamoh.gov.my
03-7841 3352
1. Dasar Ubat Nasional 2. Pelan Strategik Program Perkhidmatan Farmasi 3. Laporan Tahunan KKM 4. Laporan Tahunan Program Perkhidmatan Farmasi 5. Laporan Statistik Program Perkhidmatan Farmasi
Cik Siti Mariani Binti Yusof
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
sitimarianimoh.gov.my
03-7841 3386
1. Menjalankan pemprofilan siber 2. Sekatan akses laman sesawang 3. Cyber Responder Team - rampasan peranti digital 4. Liaison Officer bagi permohonan maklumat dgn sykt telco 5. Menjalankan analisa bagi peranti digital
Pn. Chan Pui Lim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
chanplmoh.gov.my
03-7841 3339
Menjalankan aktiviti Unit R&D seperti kajian nasional, menyediakan platform dan latihan dalam penyelidikan.
Pn. Nursyila Roziana Binti Mohd Radzi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nursyilamoh.gov.my
03-7841 3240
1. Menyelaras aktiviti pengeluaran Lesen/ Permit di bawah Akta Racun 1952, syarat-syarat, prosedur dan garispanduan berkaitan aktiviti pelesenan di bawah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi. 2. Menyelaras dan memantau permohonan Permit Import/ Eksport bahan terkawal selain prekursor di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import/ Eksport), Permit Eksport bagi Racun yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 dan kebenaran khass untuk aktiviti pengimportan, pengeksportan, pengedaran bahan terkawal.
Pn. Hanisah binti Shafie
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pendaftaran
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
hanisah.shafiemoh.gov.my
03-7841 3383
1) Mengendali semua Lawatan Akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi dalam negara. 2) Mengendali lawatan akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi luar negara berdasarkan kepada permohonan yang diterima LFM. 3) Menguruskan kandungan Standard Kelulusan dan Pengiktirafan Ijazah Farmasi (eg: semakan semula/pindaan/tambahan) sebagai standard dan rujukan kepada penilaian program ijazah farmasi. 4) mengendali penyediaan MOA untuk tujuan latih amal Pelajar IPT di fasiliti KKM.
Pn. Rohaida binti Zakaria
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
z.rohaidamoh.gov.my
03-7841 3283
Menyelaras dan memantau tugas-tugas berkaitan substan terkawal: bahan psikotropik, dadah berbahaya dan bahan kimia Prekursor bagi memenuhi obligasi negara terhadap konvensyen antarabangsa serta memastikan substan terkawal di Malaysia mematuhi keperluan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi.
Cik Lee Mei Wah
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
meiwahmoh.gov.my
03-7841 3338
-

Halaman-halaman