Direktori Kakitangan

Displaying 61 - 70 of 271
En. Manzatul Azrul Azrie bin Sulaiman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Kawalan Iklan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
m.azrulmoh.gov.my
03-7841 3358
-
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
-
Pn. Chan Pui Lim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
chanplmoh.gov.my
03-7841 3339
Menjalankan aktiviti Unit R&D seperti kajian nasional, menyediakan platform dan latihan dalam penyelidikan.
Pn. Bibi Faridha Binti Mohd Salleh
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
bibifaridhamoh.gov.my
03-7841 3352
-
Cik Siti Mariani Binti Yusof
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
sitimarianimoh.gov.my
03-7841 3386
-
Pn. Hanisah binti Shafie
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pendaftaran
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
hanisah.shafiemoh.gov.my
03-7841 3383
Menyelaras pembangunan atau kajian semula polisi/dasar/standard operating procedure (SOP) berkaitan amalan farmasi, melaksanakan pengurusan data berkaitan farmasi komuniti dan menyelia aktiviti lokum bagi pegawai farmasi KKM.
Pn. Rohaida binti Zakaria
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
z.rohaidamoh.gov.my
03-7841 3283
-
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3215
-
Pn. Nursyila Roziana Binti Mohd Radzi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nursyilamoh.gov.my
03-7841 3240
-
Pn. Astrina Binti Abdul Salam
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
astrinamoh.gov.my
03-7841 3209
-

Halaman-halaman