Direktori Kakitangan

Displaying 51 - 60 of 276
Pn. Astrina Binti Abdul Salam
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
astrinamoh.gov.my
03-7841 3209
-
Pn. Zurainy Binti A.Samah
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
zurainymoh.gov.my
03-7841 3376
Menyemak dan menggubal undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Program Perkhidmatan Farmasi KKM terutamanya berkaitan: 1. Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 dan Peraturan-peraturannya; 2. Peraturan-Peraturan Racun 1952; 3. Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984
Cik Mary Chok Chiew Fong
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
maryccfmoh.gov.my
03-7841 3235
1. kajian penggunaan ubat-ubatan kebangsaan (medicines utilisation study) 2. laporan Malaysian Statistics on Medicines (MSOM)
Pn. Nor Aza Binti Hassan
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
azamoh.gov.my
03-7841 3666
1. Menyelaras aktiviti penggubalan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Program Perkhidmatan Farmasi KKM 2. Menyelaras aktiviti Lembaga Racun
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3215
1. Permohonan / pertanyaan berkaitan: -Penilaian terhadap sistem yang digunakan untuk pembekalan /penjualan produk farmaseutikal yang dikawal di bawah Akta Racun 1952 dan peraturan-peraturannya. - Pembekalan / penjualan oleh ahli farmasi berlesen compounded preparation mengandungi mengandungi bahan yang dikawal Akta Racun 1952 yang disediakan melalui aktiviti compounding. -Inisiatif/inovasi/tambah nilai perkhidmatan dalam pembekalan / penjualan produk farmaseutikal oleh ahli farmasi berlesen atau yang disediakan di premis farmasi. 2. Urus setia berkaitan penilaian tindakan punitif terhadap pemegang permit/ lesen di bawah Akta Racun 1952, Rayuan pemegang Lesen /Permit di bawah Akta Racun 1952 dan penyelarasan aduan mengenai ahli farmasi untuk dimajukan kepada Lembaga Farmasi Malaysia. 3. Penyediaan dan pemurnian garis panduan-garis panduan berkaitan pelesenan.
Pn. Nurul Hayati binti Bohari
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
hayatiboharimoh.gov.my
03-7841 3219
Menyemak dan menggubal undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Program Perkhidmatan Farmasi KKM terutamanya berkaitan: 1. Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan Peraturan-peraturannya; 2. Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan-peraturannya 3. Peraturan-Peraturan Racun (Bahan-Bahan Psikotropik) 1989;
Pn. Salina Binti Mohd Zamani
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
salina.mzmoh.gov.my
03-7841 3223
1. Menyelaras aktiviti semakan undang-undang yang dikuatkuasakan. 2. Menyelaras aktiviti pengeluaran kelulusan khas (pengecualian, kebenaran dan surat tiada halangan) di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan. 3. Menyelaras aktiviti pemberian surat dan kad kuasa kepada pegawai farmasi untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan pendakwaan.
Cik Siti Nurul Fathihah Binti Baharudin
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fathihahmoh.gov.my
03-7841 3334
Perancangan dan Pemantauan Aktiviti Penggunaan Ubat Secara Berkualiti - Pengguna ; Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna - Program Kenali Ubat Anda - Program Duta Kenali Ubat Anda - Pharmacy Integrated Community Care - Pemerkasaan Komuniti & Pembudayaan Masyarakat - Program HePiLI - Lain-lain program Berkaitan PUB-P - TWG1, NARC
Pn. Azlina binti Ismail
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
azlina_ismailmoh.gov.my
03-7841 3373
Permohonan Ubat Kelulusan Khas
Pn. Lee Li Fung
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
lfleemoh.gov.my
03-7841 3635
Menyelaras dan mengurus hal-ehwal berhubung penyiasatan bagi kesalahan di bawah perundangan farmasi

Halaman-halaman