Direktori Kakitangan

Displaying 41 - 50 of 263
Cik Siti Hufaidah bt Suhimi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
hufaidahmoh.gov.my
03-7841 3215
-
En. Manzatul Azrul Azrie bin Sulaiman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
m.azrulmoh.gov.my
03-7841 3358
-
Pn. Hazimah binti Hashim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
hazimahmoh.gov.my
03-7841 3353
-
Pn. Nurzita Binti Ahmad Nasir
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
nurzita_nmoh.gov.my
03-7841 3213
-
Cik Nor Hasni binti Haron
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
hasni.haronmoh.gov.my
03-7841 3357
Menyelaras perkhidmatan farmasi klinikal di wad, "Medication Therapy Adherence Clinic" (MTAC) Psoriasis, MTAC Hemofilia dan MTAC Talasemia.
Pn. Oiyammaal a/p Maruthan Chelliah
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
oiyammaalmoh.gov.my
03-7841 3338
-
Pn. Mazuin Binti Mahmud Taridi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
mazuin_mahmudmoh.gov.my
03-7841 3627
-
Pn. Haarathi a/p Chandriah
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
haarathi_chandriahmoh.gov.my
03-7841 3330
-
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
-
Cik Fayizatul Akmar Bt Rahman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
fayizatulakmarmoh.gov.my
03-7841 3668
Pasukan Projek 'Pharmacy Information System' (PhIS) & 'Clinic Pharmacy System' (CPS) Pengurusan Projek ICT

Halaman-halaman