Direktori Kakitangan

Displaying 41 - 50 of 276
Pn. Masfiza binti Abdul Hamid
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
masfizamoh.gov.my
03-7841 3357
-
Pn. Umikalsom Binti Ibrahim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
umikalsom_ibrmoh.gov.my
03-7841 3343
Melaksanakan tugas sebagai urus setia Jawatankuasa Siasatan di bawah Lembaga Farmasi Malaysia (LFM), urus setia Mesyuarat Penyiasatan Oleh LFM dan menyemak isu-isu berkaitan perundangan di bawah Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951
Cik Nordiana Binti Shariff
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
nordianasmoh.gov.my
03-7841 3618
-
Pn. Azrinorwaty Binti Zakaria
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Seksyen Koordinasi Amalan & Perkembangan Farmasi
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
azrinorwatymoh.gov.my
03-7841 3381
-
En. Manzatul Azrul Azrie bin Sulaiman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Kawalan Iklan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
m.azrulmoh.gov.my
03-7841 3358
Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan aktiviti melibatkan :- 1. Aktiviti seranta dan jalinan kerjasama kawalan iklan. 2. Sebaran dan hebahan maklumat penguatkuasa. 3. Latihan dan kursus berkaitan kawalan iklan 4. Kajian R&D penguatkuasaan farmasi. 5. Kajian QA & Inisiatif kualiti penguatkuasaan farmasi
Cik Azura binti Omar
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
azuraomarmoh.gov.my
03-7841 3233
1. Cuti Belajar Pegawai Farmasi KKM 2. Pelan Operasi Latihan Program Farmasi 3. CPD Pegawai Farmasi KKM 4. Subject Matter Expert (SME) Pegawai Farmasi KKM 5. Credentialing Pegawai Farmasi KKM 6. E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) Program Farmasi KKM
Pn. Norlida Binti Abd. Rahman @ Othman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
lida_armoh.gov.my
03-7841 3293
1. Menyelaras Dan Menjalankan Aktiviti Pemprofilan Di Media Baru 2. Desk Officer Dan Liaison Officer Tindakan Sekatan Akses Dan Penurunan Kandungan Url Yang Melanggar Undang-Undang 3. Menyelaras Dan Menjalankan Aktiviti Forensik Digital (Juruanalisa) 4. Menyelaras Dan Menjalankan Aktiviti First Responder 5. Menyelaras Dan Mengurus Aktiviti Pembangunan Seksyen Forensik Siber 6. Liaison Officer Bagi Pembatalan Langganan Nombor Telefon 7. Specific Point Of Contact Bagi Operasi Pangea Dan Projek Energia
Pn. Normawati binti Mohamed Noor
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Seksyen Perkembangan Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
normawati_mnmoh.gov.my
03-7841 3370
1. Memantau, menyelaras dan melaksana sumber-sumber (kewangan, infrastruktur, perjawatan, latihan) di bawah Aktiviti Penguatkuasaan Farmasi 2. Memantau dan menyelaras maklum balas daripada agensi luaran dan dalaman BPFKKM
En. Abdul Halim bin Abu Naim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
abdhalimanmoh.gov.my
03-7841 3222
Merancang, menyelaras, mengkoordinasi, memantau dan mengurus a) Aktiviti pemeriksaan dan maklumbalas berkaitan pemeriksaan premis b) Pemeriksaan khas bagi pengimport/ pengedar bahan prekursor dan lesen borong dadah berbahaya. c) Pelaporan aktiviti pemeriksaan premis dan urusan statistik berkaitan aktiviti pemeriksaan premis di bawah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi d) Menyelaras dan memantau aduan/ pertanyaan berkaitan modul pemeriksaan dalam sistem My.Pharma-C yang diterima melalui Helpdesk sistem My.Pharma-C bagi memastikan sistem berfungsi lancar dan semua laporan dapat direkodkan dan dijanakan. e) Aktiviti kawalan pintu masuk dan maklumbalas berkaitan kawalan pintu masuk f) Permohonan rayuan pelepasan untuk konsaimen / bagasi item di bawah kawalan farmasi yang ditahan di pintu masuk. g) Laporan pengimportan bagi persediaan-persediaan tertentu yang memerlukan kawalan yang lebih spesifik. h) Sistem aduan/ pertanyaan berkaitan sistem pelaporan aktiviti kawalan pintu masuk dan urusan statistik berkaitan aktiviti kawalan pintu masuk. i) Menyemak pemeriksaan premis bagi kebenaran memiliki dan mengguna dadah berbahaya dan bahan psikotropik. j) Pengumpulan data rekod pembekalan/ penjualan/ pengedaran ubat-ubatan terkawal khas. k) Stok ‘pre-printed’ Lesen Racun/ Permit l) Menyelaras penyimpanan dan perekodan semua surat/ pekeliling dari Bahagian Regulatori Farmasi Negara
Pn. Bibi Faridha Binti Mohd Salleh
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
bibifaridhamoh.gov.my
03-7841 3352
1. Dasar Ubat Nasional 2. Pelan Strategik Program Perkhidmatan Farmasi 3. Laporan Tahunan KKM 4. Laporan Tahunan Program Perkhidmatan Farmasi 5. Laporan Statistik Program Perkhidmatan Farmasi

Halaman-halaman