Direktori Kakitangan

Displaying 31 - 40 of 276
Pn. Astrina Binti Abdul Salam
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
astrinamoh.gov.my
03-7841 3209
-
Pn. Nurul Hayati binti Bohari
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
hayatiboharimoh.gov.my
03-7841 3219
Menyemak dan menggubal undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Program Perkhidmatan Farmasi KKM terutamanya berkaitan: 1. Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan Peraturan-peraturannya; 2. Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan-peraturannya 3. Peraturan-Peraturan Racun (Bahan-Bahan Psikotropik) 1989;
Pn. Salina Binti Mohd Zamani
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
salina.mzmoh.gov.my
03-7841 3223
1. Menyelaras aktiviti semakan undang-undang yang dikuatkuasakan. 2. Menyelaras aktiviti pengeluaran kelulusan khas (pengecualian, kebenaran dan surat tiada halangan) di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan. 3. Menyelaras aktiviti pemberian surat dan kad kuasa kepada pegawai farmasi untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan pendakwaan.
Cik Siti Nurul Fathihah Binti Baharudin
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fathihahmoh.gov.my
03-7841 3334
Perancangan dan Pemantauan Aktiviti Penggunaan Ubat Secara Berkualiti - Pengguna ; Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna - Program Kenali Ubat Anda - Program Duta Kenali Ubat Anda - Pharmacy Integrated Community Care - Pemerkasaan Komuniti & Pembudayaan Masyarakat - Program HePiLI - Lain-lain program Berkaitan PUB-P - TWG1, NARC
Pn. Azlina binti Ismail
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
azlina_ismailmoh.gov.my
03-7841 3373
Permohonan Ubat Kelulusan Khas
Pn. Lee Li Fung
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
lfleemoh.gov.my
03-7841 3635
Menyelaras dan mengurus hal-ehwal berhubung penyiasatan bagi kesalahan di bawah perundangan farmasi
Pn. Umadevi a/p Mariapan
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
umadevimoh.gov.my
03-7841 3367
1. Menguruskan hal berkaitan permohonan pengecualian untuk mengimport keluaran (ubat) tidak berdaftar daripada pihak selain fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta (orang perseorangan) untuk rawatan penyakit yang mengancam nyawa. 2. Menguruskan hal berkaitan permohonan kebenaran untuk memiliki bahan psikotropik dan dadah berbahaya. 3. Menguruskan hal berkaitan permohonan surat tiada halangan untuk mengimport racun oleh pengimport yang mempunyai lesen di bawah Akta Racun 1952.
Pn. Nurhazwani Binti Mohd Noor
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nurhazwani_mnmoh.gov.my
03-7841 3210
-
Pn. Nurul Afifah Binti Osman
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Seksyen Sekretariat LFM & Koordinasi BLFM
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
nurulafifahmoh.gov.my
03-7841 3671
1) Urusetia Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia 2) Statistik BLFM 3) Maklum balas Pelan Operasi Latihan BLFM, kualiti, kewangan, perjawatan BLFM
En. Mohammad Rizalmazli Bin Salim
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
rizalmazlimoh.gov.my
03-7841 3236
Menyelaras aktiviti berkaitan operasi Forensik Kimia dan isu berkaitan kawalan label keselamatan Hologram

Halaman-halaman