Direktori Kakitangan

Displaying 271 - 276 of 276
En. Mohamad Helmy bin Mohamad Sahidi
Pemandu Gred H11
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
mohamadhelmymoh.gov.my
03-7841 3200
Pemandu Kenderaan
En. Shamsul Edham Bin Saparuddin
Pemandu Gred H11
Unit Pentadbiran
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
shamsuledhammoh.gov.my
03-7841 3200
Pemandu Kenderaan
En. Noor Azrul Bin Husin
Pemandu Gred H11
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
azrul.husinmoh.gov.my
03-7841 3200
Pemandu Kenderaan
En. Mohd Saniy bin Shaari
Pemandu Gred H11
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
03-7841 3200
Pemandu Kenderaan
Kosong
Pembantu Operasi Gred N11
Seksyen Sekretariat LFM & Koordinasi BLFM
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
03-7841 3670
-
En. Mohd Nasrol Bin Mohamad Robani
Pemandu Gred H11
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Program Perkhidmatan Farmasi
nasrolrobanimoh.gov.my
03-7841 3200
-

Halaman-halaman