Direktori Kakitangan

Displaying 11 - 20 of 282
Pn. Nadzifah @ Rashidah binti Mohd Ariffin
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
nadzifahmoh.gov.my
03-7841 3273
"1) Merancang, memantau, menyelaras dan menyelia aktiviti berkaitan pembangunan aplikasi, pelaksanaan sistem, penyediaan infrastruktur ICT. 2) Merancang, memantau dan menyelaras aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan ICT. 3) Merancang, memantau dan menyelaras aktiviti pengurusan dan penyediaan data, standard dan maklumat bagi semua sistem yang dilaksanakan"
Pn. Asniza binti Alias
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Kawalan Iklan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
asnizaaliasmoh.gov.my
03-7841 3202
1. Merancang, memantau , menyelaras dan melaksana dasar,polisi dan halatuju semua aktiviti berkaitan kawalan iklan perubatan merangkumi proses pengeluaran kelulusan sijil iklan ubat dan perkhidmatan kesihatan, saringan iklan perubatan di semua media dan aktiviti pendidikan dan kesedaran kepada pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan iklan perubatan yang disiarkan mematuhi Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan undang-undang lain yang dikuatkuasakan oleh Bahagian penguatkuasaan Farmasi . 2. Merancang, memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti melibatkan kajian penyelidikan dan pembangunan, kajian jaminan kualiti, inovasi dan kreativiti penguatkuasaan farmasi
Pn. Nurulfajar binti Mohd Jamid
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
nfajarmoh.gov.my
03-7841 3288
Memantau dan menyelia aktiviti-aktiviti berkaitan pengiktirafan program Ijazah Farmasi, siasatan ke atas aduan terhadap Ahli Farmasi Berdaftar, membangunkan garispanduan kepakaran ahli farmasi dan juga memantau dan menyelia aktiviti berkaitan penyenaraian PPF dan pindaan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 berkaitan pendaftaran PPF.
Pn. Nurul Adha binti Othman
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pendaftaran
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
nuruladhamoh.gov.my
03-7841 3375
1. Memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan pendaftaran Ahli Farmasi Berdaftar Penuh (FRP) , Pertubuhan Perbadanan (BC), Ahli Farmasi Provisional (PRP) dan Ahli Farmasi Berdaftar Sementara (TRP) di bawah Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 dan Peraturan-peraturannya. 2. Memantau dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan latihan Ahli Farmasi Provisonal (PRP) di sektor awam dan sektor liberilisasi 3. Memantau dan menyelaras pelaksanaan Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi (PKUMF)
Pn. Munira binti Muhammad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
munira_muhammadmoh.gov.my
03-7841 3384
Mengetuai Seksyen Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna. Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pendidikan berkaitan Penggunaan Ubat Secara Berkualiti kepada orang awam termasuk menjadi Penyelaras Program Duta Kenali Ubat Anda yang merupakan salah satu program yang berkonsepkan pemerkasaan masyarakat (community empowerment).
Pn. Nur' Ain Shuhaila binti Shohaimi
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
ain.shuhailamoh.gov.my
03-7841 3637
Mengetuai Unit Inovasi yang bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan aktiviti berkaitan Kualiti dan Inovasi (Mystery Shopping, Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja, bengkel/latihan berkaitan kualiti) dan menyelaras pengumpulan data/maklumat serta penyediaan laporan berkaitan KPI, QAP, Piagam Pelanggan (BPF & KKM), statistik Bahagian Dasar dan Pengurusan Farmasi dan inisiatif kualiti Negeri.
En. Mohd Zawawi bin Abdullah
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Perundangan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
m.zawawimoh.gov.my
03-7841 3649
1. Merangka, mengurus dan meneliti urusan berkaitan perundangan farmasi di Malaysia yang merangkumi semakan, kajian, penggubalan, pewartaan dan pemakaian undang-undang termasuk permohonan kelulusan khas / pengecualian undang-undang; mengurusetia dan melaksanakan tadbir urus Lembaga Racun; 2. Memantau dan memastikan pelaksanaan penyiasatan dan pendakwaan yang berkesan dan cekap - dilaksanakan dengan mematuhi peruntukan perundangan dan garis panduan yang ditetapkan serta memenuhi keperluan negara dan selaras dengan dasar semasa Kerajaan.
Pn. Norhuda binti Mohd Tajuddin
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
hoodaamoh.gov.my
03-7841 3682
Menyelaras serta memantau peruntukan, perbelanjaan, keperluan dan pemantauan ubat di bawah kontrak pusat dan konsesi di samping menyelaras aktiviti pengurusan stor di fasiliti KKM dan aktiviti kesiapsiagaan bagi memastikan perkhidmatan farmasi dapat berjalan dengan lancar di semua peringkat operasi
Pn. Nurhairani binti Abdul Latif
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
nurhairanilatifmoh.gov.my
03-7841 3251
Menguruskan Bajet Belanja Mengurus dan Pembangunan (BP11) Mengurus Sumbangan/ Perolehan Peralatan Perubatan/Infrastruktur di bawah PICK Memantau perlaksanaan indikator kualiti (KPI/QAP/OBB/Piagam Pelanggan Teras KKM) Mengurus Audit KPI KPK Mengurus Pemeriksaan Good Preparation Practice (GPP) Mengurus Permohonan Projek Pembangunan (Fizikal) di bawah RMK Mengurus Perlaksanaan Sasaran Kerja Utama Mengurus Perlaksanaan NPQH peringkat Program Perkhidmatan Farmasi Mengurus Aktiviti Inisiatif Kualiti (Lean/KIK/QA/Inovasi) Mengurus Perlaksanaan MS ISO peringkat Program Perkhidmatan Farmasi, IPKKM
Dr. Abdul Haniff bin Mohamad Yahaya
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
dulha5moh.gov.my
03-7841 3342
-

Halaman-halaman