Direktori Kakitangan

Displaying 1 - 10 of 239
Dr. Salmah Bt. Bahri
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Jusa A
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
drsalmah.bahrimoh.gov.my
03-7841 3201
-
Dr. Kamaruzaman Bin Saleh
Pengarah Gred Jusa C
Pejabat Pengarah Amalan & Perkembangan Farmasi
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
karlsalmoh.gov.my
-
Dr. Hasenah Binti Ali
Pengarah Gred Jusa C
Pejabat Pengarah Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hasenahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
En. Tan Ann Ling
Pengarah Gred Jusa C
Pejabat Pengarah Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my
03-7841 3302
-
En. Mohd Yunos bin Shaari
Pengarah Gred Jusa C (KUP)
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Lembaga Farmasi Malaysia
mohdyunosshaarimoh.gov.my
-
Pn. Nur' Ain Shuhaila Binti Shohaimi
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
ain.shuhailamoh.gov.my
03-7841 3637
Mengetuai Unit Inovasi yang bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan aktiviti berkaitan Kualiti dan Inovasi (Mystery Shopping, Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja, bengkel/latihan berkaitan kualiti) dan menyelaras pengumpulan data/maklumat serta penyediaan laporan berkaitan KPI, QAP, Piagam Pelanggan (BPF & KKM), statistik Bahagian Dasar dan Pengurusan Farmasi dan inisiatif kualiti Negeri.
Pn. Fuziah Bt Abdul Rashid
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pendaftaran
Lembaga Farmasi Malaysia
fuziah_arashidmoh.gov.my
03-7841 3288
Menyelaras dan memantau implementasi semua polisi, dasar dan prosedur pengendalian standard (SOP) berkaitan dengan amalan farmasi. Memantau dan menyemak penandaarasan dan pemetaan geologi farmasi komuniti. Menyelaras Sijil Tahunan Ahli Farmasi dan juga mata CPD ahli farmasi swasta. Memantau aktiviti pekerjaan luar/lokum bagi pegawai farmasi KKM.
Pn. Ezatul Rahayu Bt Anuar
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
e_rahayumoh.gov.my
03-7841 3607
-
Cik Siti Fauziah Bt Abu
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
siti_fauziahmoh.gov.my
03-7841 3250
Menyelaras dan memantau aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi di fasiliti-fasiliti Farmasi KKM serta menguruskan kursus/bengkel/latihan yang berkaitan dengan pemantapan aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi di kalangan warga farmasi KKM.
Pn. Fatimah Bt Abdul Rahim
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatimah_rmoh.gov.my
03-7841 3628
1. Merancang keperluan ubat-ubatan bagi tender baru atau pembaharuan tender. Memantau prestasi perkhidmatan bekalan ubat APPL dan bukan APPL oleh syarikat konsesi kepada institusi KKM. 2. Merancang dan menyediakan kertas kerja permohonan peruntukan tambahan dan permohonan dasar baru 'One-Off' serta menyelaras pengumpulan data statistik bagi peruntukan dan perbelanjaan bagi ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen. 3. Menganalisis data berkaitan perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan Logisitik Farmaseutikal KKM. 4. Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor di hospital, pejabat kesihatan dan klinik kesihatan kerajaan.

Halaman-halaman