Direktori Kakitangan

Displaying 1 - 10 of 267
Datin Dr Faridah Aryani binti Md. Yusof
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Utama B
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Program Perkhidmatan Farmasi
famymoh.gov.my
03-7841 3201
-
Pn. A'tia binti Hashim
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
atiamoh.gov.my
03-7841 3281
-
Kosong
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
03-7841 3302
-
Cik Norhaliza Binti A Halim
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
norhalizamoh.gov.my
03-7841 3630
-
En. Roeslan bin Ishak
Pengarah Gred UF54
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Lembaga Farmasi Malaysia
roeslanishakmoh.gov.my
03-7841 3683
-
Pn. Rohana binti Hassan
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
rohana_hassanmoh.gov.my
03-7841 3282
Menguruskan permohonan ubat-ubatan yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) & Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF) .Bertanggungjawab terhadap pengurusan pembangunan dan pengedaran Malaysia Drug Code (MDC) untuk setiap ubat yang digunakan iaitu sama ada berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) dan tidak berdaftar. Menguruskan penerbitan Formulari Ubat KKM dan juga Malaysia Drug Code (MDC) dalam bentuk buku/CD secara berkala. Urusetia kepada Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat-ubatan KKM. Menguruskan permohonan-permohonan penyenaraian ubat yang diterima dari negeri/hospital/JKK ubat untuk pembentangan dalam Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM. Memastikan penyediaan pekeliling pindaan ubat-ubatan baru yang dilulus serta dibatalkan dari FUKKM selepas setiap kali Mesyuarat Panel Kajisemula Ubat KKM.
Pn. Zarina binti Rosli
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
zarinaroslimoh.gov.my
03-7841 3271
-
Pn. Rozita Binti Mohamad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
pfrozitamoh.gov.my
03-7841 3378
-
Pn. Saleha Binti Abd Rahman@Ngah
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Forensik Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
saleha.rahmanmoh.gov.my
03-7841 3398
-
Pn. Munira Binti Muhammad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
munira_muhammadmoh.gov.my
03-7841 3384
Mengetuai Seksyen Maklumat Ubat dan Pendidikan Pengguna. Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pendidikan berkaitan Penggunaan Ubat Secara Berkualiti kepada orang awam termasuk menjadi Penyelaras Program Duta Kenali Ubat Anda yang merupakan salah satu program yang berkonsepkan pemerkasaan masyarakat (community empowerment).

Halaman-halaman