Direktori Kakitangan

Displaying 1 - 10 of 279
Pn. Norhaliza binti A Halim
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Utama B
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Program Perkhidmatan Farmasi
norhalizamoh.gov.my
03-7841 3201
-
Kosong
Pengarah Gred Utama B
Pejabat Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
-
Pn. Rosilawati binti Ahmad
Timbalan Pengarah Gred Utama C
Pusat Penilaian Produk & Kosmetik
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
rosilawati.anpra.gov.my
-
Pn. Salwati binti Abd Kadir
Timbalan Pengarah Gred Utama C
Pusat Koordinasi & Perancangan Strategik Regulatori
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
salwanpra.gov.my
-
Dr. Noraida binti Mohamad Zainoor
Timbalan Pengarah Gred Utama C
Pusat Komplians & Kawalan Kualiti
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
drnoraidanpra.gov.my
-
En. Roeslan bin Ishak
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
roeslanishakmoh.gov.my
03-7841 3302
1. Mengarah dan menguruskan hal-hal dasar, pentadbiran dan pengurusan bahagian Penguatkuasa 2. Bertangungjawab ke atas organisasi penguatkuasaan farmasi yang terbahagi mengikut aktiviti utama yang berikut: cawangan perisikan dan operasi, cawangan pelesenan, cawangan perundangan, cawangan kawalan iklan dan Seksyen perkembangan Penguatkuasaan Farmasi. 3. Mengarah dan mengawal selia pengurusan perundangan dan teknikal berkaitan tindakan implementasi, proaktif dan reaktif berkaitan penguatkuasaan undang-undang farmasi yang berkaitan. 4. Melaksanakan proses penilaian prestasi, perancangan dan pembangunan organisasi.
Pn. Fuziah binti Abdul Rashid
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fuziah_arashidmoh.gov.my
03-7841 3281
1. Merancang dan memantau aktiviti perkhidmatan farmasi klinikal dan teknikal di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM (hospital dan klinik kesihatan) serta fasiliti-fasiliti lain yang berkaitan 2. Memantau dan mengawal selia peruntukan , pengurusan perolehan dan inventori ubat-ubatan dan bukan ubat 3. Memantau dan mengawalselia urusan berkaitan membangunkan garispanduan, polisi dan peraturan yang melibatkan ubat-ubatan di dalam Formulari Ubat-Ubatan KKM (FUKKM) 4. Memantau dan mengawal selia sistem penyampaian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan orang awam 5. Merancang dan memantau proses penilaian prestasi, perancangan dan pembangunan organisasi
Pn. Siti Aisah binti Bahari
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
siti.aisahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
Pn. Akmalyatun Kamal binti Kamaruddin
Pengarah Gred UF54
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
akmalyatunmoh.gov.my
03-7841 3683
Memantau pelaksanaan aktiviti-aktiviti berkaitan pendaftaran Ahli Farmasi serta aktiviti-aktiviti berkaitan polisi, siasatan, statistik dan pengiktirafan Program Ijazah Farmasi bagi memastikan perkhidmatan farmasi yang terbaik dan kompeten.
Pn. Nurhairani binti Abdul Latif
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
nurhairanilatifmoh.gov.my
03-7841 3251
Menguruskan Bajet Belanja Mengurus dan Pembangunan (BP11) Mengurus Sumbangan/ Perolehan Peralatan Perubatan/Infrastruktur di bawah PICK Memantau perlaksanaan indikator kualiti (KPI/QAP/OBB/Piagam Pelanggan Teras KKM) Mengurus Audit KPI KPK Mengurus Pemeriksaan Good Preparation Practice (GPP) Mengurus Permohonan Projek Pembangunan (Fizikal) di bawah RMK Mengurus Perlaksanaan Sasaran Kerja Utama Mengurus Perlaksanaan NPQH peringkat Program Perkhidmatan Farmasi Mengurus Aktiviti Inisiatif Kualiti (Lean/KIK/QA/Inovasi) Mengurus Perlaksanaan MS ISO peringkat Program Perkhidmatan Farmasi, IPKKM

Halaman-halaman