Pengurusan Tertinggi

Program Perkhidmatan Farmasi
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Dr. Ramli bin Zainal
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Utama A
Program Perkhidmatan Farmasi
ramlizainalmoh.gov.my 03-7841 3201
Cik Nurhafiza Binti Md Hamzah
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Program Perkhidmatan Farmasi
nrfizahmoh.gov.my 03-7841 3262
Cik Mazidah Bt Daham
Setiausaha Pejabat Gred N29
Program Perkhidmatan Farmasi
mazidah.dahammoh.gov.my 03-7841 3201
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
En. Tan Ann Ling
Pengarah Gred Utama C
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my 03-7841 3302
Pn. Nurhidayu Binti Ithnain
Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nur.hidayumoh.gov.my 03-7841 3302
Cawangan Perundangan
Tn. Hj. Ghazali Bin Mansor
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
ghazalimmoh.gov.my 03-7841 3649
Cawangan Forensik Farmasi
En. Mazlan Bin Ismail
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
mazlanmoh.gov.my 03-7841 3398
Cawangan Perisikan dan Operasi
En. Adnan bin Salimin
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
adnan.saliminmoh.gov.my 03-7841 3377
Cawangan Kawalan Iklan
Pn. Saleha binti Abd Rahman@Ngah
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
saleha.rahmanmoh.gov.my 03-7841 3202
Cawangan Pelesenan
Cik Latifah Binti Haji Idris
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
latifahimoh.gov.my 03-7841 3243
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Pejabat Pengarah Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Dr. Hasenah Binti Ali
Pengarah Gred Utama C
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hasenahmoh.gov.my 03-7841 3630
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Pn. Nurhairani Binti Abdul Latif
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
nurhairanilatifmoh.gov.my 03-7841 3351
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Dr. Azuana Binti Ramli
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
azuanamoh.gov.my 03-7841 3342
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Pn. Ezatul Rahayu Bt Anuar
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
e_rahayumoh.gov.my 03-7841 3273
Cawangan Dasar Farmasi
Pn. Nur' Ain Shuhaila Binti Shohaimi
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
ain.shuhailamoh.gov.my 03-7841 3637
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Pn. Zarina binti Rosli
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
zarinaroslimoh.gov.my 03-7841 3271
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Pejabat Pengarah Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Dr. Roshayati binti Mohamad Sani
Pengarah Gred Utama C
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
drroshayatimoh.gov.my 03-7841 3281
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Pn. Salbiah Bt Mohd Salleh
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
salbiahsallehmoh.gov.my 03-7841 3379
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Pn. Fatimah Bt Abdul Rahim
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatimah_rmoh.gov.my 03-7841 3682
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Pn. Munira Binti Muhammad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
munira_muhammadmoh.gov.my 03-7841 3384
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Rozita Binti Mohamad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
pfrozitamoh.gov.my 03-7841 3378
Cawangan Pengurusan Formulari
Pn. Rohana binti Hassan
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
rohana_hassanmoh.gov.my 03-7841 3282
Lembaga Farmasi Malaysia
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Pn. A'tia Binti Hashim
Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
atiamoh.gov.my 03-7841 3659
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pn. Siti Aisah Binti Bahari
Timbalan Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
siti.aisahmoh.gov.my 03-7841 3288
Cawangan Pendaftaran
En. Mohd Zawawi Bin Abdullah
Timbalan Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
03-7841 3375