Pengurusan Tertinggi

Program Perkhidmatan Farmasi
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Dr. Ramli bin Zainal
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Utama A
Program Perkhidmatan Farmasi
ramlizainalmoh.gov.my 03-7841 3201
Cik Nurhafiza Binti Md Hamzah
Ketua Penolong Pengarah Gred UF48
Program Perkhidmatan Farmasi
nrfizahmoh.gov.my 03-7841 3262
Cik Mazidah Bt Daham
Setiausaha Pejabat Gred N29
Program Perkhidmatan Farmasi
mazidah.dahammoh.gov.my 03-7841 3201
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
En. Tan Ann Ling
Pengarah Gred Utama C
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my 03-7841 3302
Pn. Nurhidayu Binti Ithnain
Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nur.hidayumoh.gov.my 03-7841 3302
Cawangan Perundangan
Tn. Hj. Ghazali Bin Mansor
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
ghazalimmoh.gov.my 03-7841 3649
Cawangan Forensik Farmasi
En. Mazlan Bin Ismail
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
mazlanmoh.gov.my 03-7841 3398
Cawangan Perisikan dan Operasi
En. Adnan bin Salimin
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
adnan.saliminmoh.gov.my 03-7841 3377
Cawangan Kawalan Iklan
Pn. Saleha binti Abd Rahman@Ngah
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
03-7841 3202
Cawangan Pelesenan
Cik Latifah Binti Haji Idris
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
latifahimoh.gov.my 03-7841 3243
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Pejabat Pengarah Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Dr. Hasenah Binti Ali
Pengarah Gred Utama C
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hasenahmoh.gov.my 03-7841 3630
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Pn. Nurhairani Binti Abdul Latif
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
nurhairanilatifmoh.gov.my 03-7841 3351
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Dr. Azuana Binti Ramli
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
azuanamoh.gov.my 03-7841 3342
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
KOSONG
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Pn. Ezatul Rahayu Bt Anuar
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
e_rahayumoh.gov.my 03-7841 3273
Cawangan Dasar Farmasi
Pn. Nur' Ain Shuhaila Binti Shohaimi
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
ain.shuhailamoh.gov.my 03-7841 3637
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Pejabat Pengarah Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Dr. Roshayati binti Mohamad Sani
Pengarah Gred Utama C
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
drroshayatimoh.gov.my 03-7841 3281
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Pn. Salbiah Bt Mohd Salleh
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
salbiahsallehmoh.gov.my 03-7841 3379
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Pn. Fatimah Bt Abdul Rahim
Timbalan Pengarah Gred Utama C (KUP)
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatimah_rmoh.gov.my 03-7841 3682
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Pn. Munira Binti Muhammad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
munira_muhammadmoh.gov.my 03-7841 3384
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Rozita Binti Mohamad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
pfrozitamoh.gov.my 03-7841 3378
Cawangan Pengurusan Formulari
Kosong
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
03-7841 3242
Lembaga Farmasi Malaysia
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
Kosong
Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
Cawangan Pendaftaran
Pn. Siti Aisah Binti Bahari
Timbalan Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
siti.aisahmoh.gov.my 03-7841 3288
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pn. Salwati Bt Abd Kadir
Timbalan Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
salwamoh.gov.my 03-7841 3375