Pengurusan Tertinggi

Bahagian Perkhidmatan Farmasi
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Dr. Salmah Bt. Bahri
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Jusa A
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
drsalmah.bahrimoh.gov.my 03-7841 3201
Pn. Naharizah Binti Ghazali
Pembantu Tadbir ( KES ) Gred N32
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
naharizahmoh.gov.my 03-7841 3201
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Pejabat Pengarah Amalan & Perkembangan Farmasi
Dr. Kamaruzaman Bin Saleh
Pengarah Gred Jusa C
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
karlsalmoh.gov.my
Cik Mazidah Bt Daham
Setiausaha Pejabat Gred N29
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
mazidah.dahammoh.gov.my 03-7841 3281
Cawangan Pengurusan Formulari
Pn. Rosminah binti Mohd. Din
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
rosminahmoh.gov.my 03-7841 3282
Cik Anis Asyikin bt. Arshad
Setiausaha Pejabat Gred N29
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
anis.asyhikinmoh.gov.my 03-7841 3282
Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti
Pn. Che Pun Bt Bujang
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
che_punmoh.gov.my 03-7841 3611
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Pn. Salbiah Bt Mohd Salleh
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
salbiahsallehmoh.gov.my 03-7841 3379
Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik
Pn. Fatimah Bt Abdul Rahim
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatimah_rmoh.gov.my 03-7841 3628
Cawangan Pembangunan PhIS
Pn. Kamarunnesa binti Mokhtar Ahmad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
pfkamamoh.gov.my 03-7841 3354
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Pn. Noraini Binti Mohamad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
norainimohdmoh.gov.my 03-7841 3378
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Pejabat Pengarah Penguatkuasaan Farmasi
En. Tan Ann Ling
Pengarah Gred Jusa C
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
talmoh.gov.my 03-7841 3302
Cawangan Farmasi Forensik
En. Mazlan Bin Ismail
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
mazlanmoh.gov.my 03-7841 3253
Cawangan Perundangan
Tn. Hj. Ghazali Bin Mansor
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
ghazalimmoh.gov.my 03-7841 3263
Pn. Haziani Binti Talib
Pembantu Tadbir ( KES ) Gred N19
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
03-7841 3650
Cawangan Kawalan Iklan
En. Dzafarullah Bin Daud
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
dzafarullahmoh.gov.my 03-7841 3203
Pn. Nurhidayu Binti Ithnain
Pembantu Tadbir ( KES ) Gred N19
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nur.hidayumoh.gov.my 03-7841 3203
Cawangan Perisikan dan Operasi
En. Sha'ari bin Abd Rahman
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
jshaarimoh.gov.my
Cawangan Pelesenan
Cik Latifah Binti Haji Idris
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
latifahimoh.gov.my 03-7841 3380
Pn. Zahidah Binti Zainal
Pembantu Tadbir ( KES ) Gred N19
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
zahidah.zainalmoh.gov.my 03-7841 3380
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Pejabat Pengarah Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Dr. Hasenah Binti Ali
Pengarah Gred Jusa C
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hasenahmoh.gov.my 03-7841 3630
Cawangan Perkembangan Infrastruktur & Kualiti Farmasi
Cik Norhaliza Bt A.Halim
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
norhalizamoh.gov.my 03-7841 3332
Cawangan Teknologi Maklumat & Informatik Farmasi
Pn. Ezatul Rahayu Bt Anuar
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
e_rahayumoh.gov.my 03-7841 3607
Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Farmasi
Cik Siti Fauziah Bt Abu
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
siti_fauziahmoh.gov.my 03-7841 3250
Cawangan Dasar Farmasi
Pn. Nur' Ain Shuhaila Binti Shohaimi
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
ain.shuhailamoh.gov.my 03-7841 3637
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Pn. Siti Aisah Binti Bahari
Timbalan Pengarah Gred UF54
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
siti.aisahmoh.gov.my 03-7841 3271
Cawangan Pembangunan Profession Penolong Pegawai Farmasi
En. Abu Bakar bin Ibrahim
Ketua Profession Gred UF40
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
abubakar_ibrahimmoh.gov.my 03-7841 3232
Lembaga Farmasi Malaysia
Pejabat Pengarah Lembaga Farmasi Malaysia
En. Mohd Yunos bin Shaari
Pengarah Gred Jusa C (KUP)
Lembaga Farmasi Malaysia
mohdyunosshaarimoh.gov.my
Cawangan Pendaftaran
Pn. Fuziah Bt Abdul Rashid
Timbalan Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
fuziah_arashidmoh.gov.my 03-7841 3288
Cawangan Pengiktirafan & Etika
Pn. Salwati Bt Abd Kadir
Timbalan Pengarah Gred UF54
Lembaga Farmasi Malaysia
salwamoh.gov.my 03-7841 3375