Unjuran Nisbah Pegawai Farmasi Berdasarkan Populasi

Kategori statistik: 

Berdasarkan nisbah Ahli Farmasi kepada populasi 1: 2000 yang dicadangkan oleh Pertubuhan Perbadanan Kesihatan Sedunia (WHO), nisbah dijangka akan dicapai pada tahun 2016