Statistik Program Farmasi 2015

Kategori statistik: 

Kompilasi Statistik Farmasi 2015 yang mengandungi data daripada bahagian berikut:

i. Bahagian Dasar dan Pengurusan Farmasi

ii. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

iii. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

iv. Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan