Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Ogos 2021

 

A. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Panel Formulari Ubat KKM dijalankan.

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

19

100

0

0

19

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

178

100

0

0

178

2.

100% Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

222

100

0

0

222

3.

100% Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

687

100

0

0

687

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

484

100

0

0

484

5.

90 % Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan (selain iklan laman web) diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 

 

2,042

98.4

34

1.6

2,076

6. 90%  Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan dalam laman web diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.  123 94.6 7 5.4 130
7. 

100% Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklumbalas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja. 

823

100

0

0

823

8.

85% Sampel aduan selesai dianalisa oleh makmal forensik BPF Dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel.

93

97.9

2

2.1

95

9. 70% Laporan analisa peranti digital disiapkan dalam tempoh 120 hari dari tarikh penerimaan peranti. 111 97.4 3 2.6 114

 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

691

100

0

0

691

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

95

100

0

0

95

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

12,834

100

0

0

12,834

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

386

100

0

0

386

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

182

100

0

0

182

Description: 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi Tahun 2021