Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2021

 

A. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Panel Formulari Ubat KKM dijalankan.

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

29

100

0

0

29

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

255

100

0

0

255

2.

100% Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

334

100

0

0

334

3.

100% Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

1,022

100

0

0

1,022

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

724

100

0

0

724

5.

90 % Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan (selain iklan laman web) diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 

3,257

98.3

55

1.7

3,312

6. 90%  Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan dalam laman web diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.  208 95.0 11 5.0 219
7. 

100% Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklumbalas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja. 

1,105

100

0

0

1,105

8.

85% Sampel aduan selesai dianalisa oleh makmal forensik BPF Dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel.

138

98.6

2

1.4

140

9. 70% Laporan analisa peranti digital disiapkan dalam tempoh 120 hari dari tarikh penerimaan peranti. 149 98.0 3 2.0 152

 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,091

100

0

0

1,091

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

195

100

0

0

195

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

19,585

100

0

0

19,585

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,069

100

0

0

1,069

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,415

100

0

0

1,415

Description: 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi Tahun 2021