Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Mei 2020

 

A. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Kaji Semula Senarai Ubat-ubatan KKM dijalankan.

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

 

0

0

0

0

0

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

94

100

0

0

94

2.

100% Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

138

100

0

0

138

3.

100% Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

432

100

0

0

432

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

288

100

0

0

288

5.

90 % keputusan bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima 

 

1,014

88.9

126

11.1

1,140

6. 

100% Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklumbalas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima

260

100

0

0

260

7.

Sampel aduan selesai dianalisa oleh makmal forensik BPF Dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel lengkap

58

86.6

9

13.4

67

 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

678

100

0

0

678

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

80

100

0

0

80

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

9,569

100

0

0

9,569

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

114

100

0

0

114

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

53

100

0

0

53

Description: 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi Tahun 2020