Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari – April 2019

 

A. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh mesyuarat dijalankan

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

 

14

100

0

0

14

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100 Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

109

100.00

0

0.00

109

2.

100 Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

131

100.00

0

0.00

131

3.

100 Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

362

100.00

0

0.00

362

4.

100 Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

278

100.00

0

0.00

278

5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90 permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

 

757

97.7

18

2.3

775

 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100 Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

798

100

0

0

798

2.

100 Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

47

100

0

0

47

3.

100 Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

2,099

100

0

0

2,099

4.

100 Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

173

100

0

0

173

5.

100 Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

62

100

0

0

62