Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari – Jun 2019

 

A. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh mesyuarat dijalankan

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

 

14

100

0

0

14

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

143

100

0

0

143

2.

100% Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

190

100

0

0

190

3.

100% Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

549

100

0

0

549

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

389

100

0

0

389

5.

90 % Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90 permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

 

1156

97.9

25

2.1

1181

 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1098

100

0

0

1098

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

59

100

0

0

59

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

5413

100

0

0

5413

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

261

100

0

0

261

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

80

100

0

0

80